Tullverket

Intyg TC31 och TC33

Med ett TC31- eller TC33-intyg kan du visa att du har ställt en garanti för transitering, alternativt har ett undantag från att ställa en garanti.

I samband med att ett tillstånd för samlad garanti, förfarandet transitering, beviljats kan du begära att få ett TC31- alternativt TC33-intyg.

Intyget visar att den som är ansvarig för förfarandet antingen har:

  • en ställd garanti för förfarandet (TC31)
  • undantag från att ställa en garanti (TC33).

Intyget ska kunna uppvisas när kontinuitetsplan, reservrutin, för transitering tillämpas.

Läs mer om kontinuitetsplan för NCTS

Mer information

Giltighetstiden för de olika intygen är fem år. Innan giltighetstiden löper ut kan du ansöka om att få giltigheten förlängd. Tullverket kan förlänga intygets giltighet i ytterligare fem år.

Intygen är en värdehandling.

  • Vid ändring eller upphörande av tillstånd till samlad garanti, ska intyget skickas till Tullverket i original för makulering.
  • Om ett intyg kommer bort ska detta omgående anmälas till Tullverket som i sin tur rapporterar detta till EU-kommissionen.

Så här gör du

TC-formulären beställs från Transportföretagen via deras hemsida www.transportforetagen.se.

När Tullverket fyllt i, stämplat och undertecknat formuläret blir det ett giltigt intyg.

Information om hur du hanterar TC-formulären får du i samband med tillståndsgivningen.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)