Tullverket

Tullverkets sökhundar

År 1967 började Tullverket använda sökhundar för att hitta narkotika. En sökhund och en hundförare utgör tillsammans ett hundekipage. I dag används sökhundar för att söka efter narkotika, vapen och ammunition. Tullverket har ett 50-tal sökhundar.

Hundföraren lever med sin hund

En tulltjänsteman som genomgått brottsbekämpningens grundutbildning kan bli hundförare. En hundförare måste vara beredd på att stå i blickfånget, vara noggrann och ha drivet att göra beslag. Hundföraren ska också vilja leva med sin hund även på fritiden, eftersom personen är hundens fodervärd och ansvarig för hunden dygnet runt. När hunden en dag går i pension, när den är runt tio år, erbjuds föraren att få hunden som gåva.

Tullverket har egen hundskola

Strax utanför Stockholm ligger Tullverkets hundskola där vi utbildar både sökhundar och hundförare. De hundsamordnare och instruktörer som leder såväl grundutbildningar som vidareutbildningar är själva utbildade hundförare. Hundekipagen tränas och utbildas speciellt för Tullverkets behov. Det tar ungefär fem månader att utbilda en sökhund.

Testas varje år

När ett nytt hundekipage är färdigutbildat ska det certifieras. Om hundekipaget inte blir godkänt vid certifieringen får det genomgå extra träningsinsatser. Om det även därefter inte blir godkänt tas hundekipaget permanent ur tjänst. Varje år genomgår sökhundarna ett så kallat tjänstbarhetsprov som måste bli godkänt för att få fortsätta arbeta.

Vill du sälja din hund till oss?

Om du är intresserad av att sälja din hund till oss kan du innan du kontaktar oss göra några enkla tester hemma med din hund, se nedan under rubriken "Hunden måste klara Tullverkets lämplighetstest". Detta för att se om den har de rätta egenskaperna för en blivande sökhund hos Tullverket. Generellt sett passar jaktraser bäst, men det viktigaste är alltid bedömningen av den individuella hunden. Den önskvärda åldern på hunden är 1–2,5 år. Om testet ni har gjort hemma fallit väl ut kan du skicka in uppgifter om hunden till Tullverket genom att fylla i vårt kontaktformulär. Om vi bedömer att din hund är intressant går vi vidare med ytterligare lämplighetstester innan vi eventuellt köper den.

 

Anmäl intresse att sälja hund till Tullverket

Hunden måste klara Tullverkets lämplighetstest

Titta på filmen nedan så ser du de enkla testerna som du kan göra hemma med din hund.

Hundar som vi bedömer intressanta för eventuellt inköp får göra ett lämplighetstest. Det är Tullverkets egna besiktningsmän som genomför lämplighetstestet. Testet syftar till att ta fram hundens egenskaper i olika situationer och miljöer. Ett hundekipage ska samarbeta bra och kunna arbeta i påfrestande miljöer. En viktig del av uppdraget är så kallat personsök, alltså att söka på människor. Därför bedöms hundens sociala egenskaper och kommunikation med människor. En annan viktig faktor är att 96 % av de genomsökningar en hund gör inte resulterar i något beslag. Det gör valet av individer än viktigare. En bra sökhund behöver ha hög jakt- och byteslust för att kunna hålla motivationen uppe. Hunden behöver dessutom klara av att arbeta i krävande miljöer utan att tappa fokus.

Så här går det till när du säljer din hund till Tullverket

Tullverket letar ständigt efter lämpliga hundar att köpa in för att utbilda till sökhundar i Tullverkets verksamhet. Hundenheten i Tullverket tar löpande emot erbjudande om hundinköp och utvärderar varje hundindivid som erbjuds till försäljning. När ett hundinköpsärende skapas skickas det direkt till Tullverkets diarium och får ett diarienummer. Fortsatt handläggning sker sedan inom Tullverkets hundenhet. Bekräftelse att Tullverket mottagit säljarens erbjudande om hund skickas till den mailadress som angetts vid skapandet av hundinköpsärendet.

Baserat på lämnade uppgifter och genom kontakt med säljaren görs en initial bedömning av hundens hälsostatus, egenskaper och förutsättningar att kunna vara aktuell för inköp till Tullverket. Även kontroll i Jordbruksverkets Hundregister genomförs. Säljaren ska vara ägare av hunden eller inneha fullmakt att företräda ägaren för försäljning av hunden.

Om hunden bedöms ha förutsättningar att passa för inköp genomförs ett förtest av hunden. Vid förtestet träffar en hundinstruktör eller hundförare säljare och hund på överenskommen plats och gör en övergripande bedömning av hundens egenskaper och mentalitet. En sammanvägd bedömning från resultat av hundens hälsostatus, egenskaper, förutsättningar och resultatet från förtestet ligger till grund för om Tullverket fortsatt bedömer att hunden har förutsättningar att passa för utbildning till sökhund i Tullverket. En kontroll av säljaren genomförs med de uppgifter (person-/organisationsnummer) som lämnats av säljaren i hundinköpsärendet innan beslut om erbjudande att ingå inköpsavtal meddelas säljaren.

Efter att ett inköpsavtal ingåtts kallas hunden till ett lämplighetstest (L-test). L-testet genomförs av särskilt utbildade besiktningsmän och sker i Tullverkets lokaler. Den som kommer med hunden till L-testet ska kunna visa legitimation. Om det är ett ombud för säljaren som kommer, ska en fullmakt finnas med ägarens underskrift och ombudet ska kunna uppvisa både ägarens och sin egen legitimation. Tullverket ska meddelas senast dagen innan då ombud ska företräda Hundägaren vid avstämt möte. En sammanvägd bedömning av allt underlag som finns i hundinköpsärendet inklusive resultat från lämplighetstestet ligger till grund för om hunden bedöms lämplig att arbetsprövas för att bli tjänstehund i Tullverket.

Vid beslut om arbetsprov kallas hunden till en utvärdering som varar upp till ca 60 dagar. Under denna tid är hunden i Tullverkets vård och introduceras i Tullverkets miljöer samtidigt som en utvärdering av hundens förmåga att möta nya människor och miljöer sker. Under arbetstestet sker viss dressyr och inlärning och hundens inlärningsförmåga och utveckling utvärderas. Vid överlämning av hunden skrivs en överlämningskvittens under av både hundägare (eller ombud) och Tullverket. Vid ombudsförfarande behöver en underskriven fullmakt från hundägaren finnas samt att ombudet kan uppvisa både ägarens och sin egen legitimation. Om hundens egenskaper, inlärningsförmåga och utvecklingspotential bedöms motsvara Tullverkets behov samt att hunden bedöms trivas och ha en bra allmän hälsostatus fattar Tullverket beslut om inköp.

Efter beslut om inköp överförs av köpesumman och Tullverket registrerar ägarbyte av hunden i Jordbruksverkets Hundregister baserat på uppgifter i hundinköpsavtalet. Om Tullverket avbryter arbetsprovet har säljaren ansvar att finnas tillgänglig för att återta vårdnaden om hunden inom fem dagar efter att Tullverket meddelat beslutet. Under den tid hunden finns i Tullverkets vård och ägs av säljaren ska hunden vara försäkrad av säljaren.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)