Tullverket

Import efter aktiv förädling

Den aktiva förädlingen kan avslutas genom att den förädlade produkten eller de ursprungliga varorna importeras.

Du ska

  • lämna en tulldeklaration för anmälan till fri omsättning
  • betala importtullar och skatter
  • visa upp eventuella tillstånd och importlicenser
  • bifoga den ursprungliga importdeklarationen.

Beräkna tull vid övergång till fri omsättning

När du ska lämna importdeklaration för varor under aktiv förädling som ska stanna inom EU ska du beräkna tullavgiften. Det kan du göra antingen på den vara som du ursprungligen importerat för bearbetning eller på den förädlade produkten.

Du kan i princip välja om du vill beräkna tullavgiften på den ursprungliga varan eller på den förädlade produkten, men det finns en del skillnader i förutsättningar och i hanteringen som du bör känna till.

När du ansöker om tillstånd till aktiv förädling ska du ange på vilken vara du ska beräkna tullavgiften – importvarorna eller den förädlade produkten.

Beräkna tull på den ursprungliga varan enligt artikel 86.3 i tullkodex

Det finns tillfällen då du måste beräkna tullavgiften på den vara som du ursprungligen importerar för bearbetning. Det gäller när en vara omfattas av en jordbrukspolitisk eller handelspolitisk åtgärd, en preliminär eller slutgiltig antidumpningstull, en utjämningstull, en skyddsåtgärd eller en tilläggstull. Även i andra fall kan du välja att beräkna tullavgiften på den ursprungliga varan.

Observera att om du vill beräkna tull enligt artikel 86.3 vid övergång till fri omsättning ska du ange koden F44 i dataelement 11 10 000 000 Ytterligare förfarande.

När du beräknar tullavgiften ska du utgå från två olika datum:

  • Den dag då tullmyndigheterna godtar tulldeklarationen för övergång till fri omsättning, är den dag som används för tillämpningen av bestämmelserna om tullsats och eventuell antidumpningstull.
  • Övriga uppgifter till grund för deklarationen såsom klassificering, tullvärde, kvantitet, beskaffenhet och ursprunghänför sig till dagen då tullmyndigheten godtog deklarationen till aktiv förädling.

Beräkna tull på en förädlad produkt enligt artikel 85 i tullkodex

Om din vara har en lägre tullsats efter bearbetning är det oftast mer fördelaktigt att beräkna tullavgiften på den förädlade produkten. Deklarationen får då taxebestämmande dag när deklarationen klareras.

Observera att när du beräknar tullbeloppet på detta sätt ska samtliga bearbetningskostnader ingå i tullvärdet. Bearbetningskostnaderna består av alla kostnader som uppkommit vid tillverkningen av de bearbetade produkterna, inbegripet allmänna omkostnader och värdet på alla gemenskapsvaror, om sådana använts för bearbetningen.

Importdeklaration efter aktiv förädling

Hur du ska fylla i importdeklarationen beror på om du ska beräkna tullen på den ursprungliga varan eller på den förädlade produkten.

Nedan kan du se vilka koder du ska använda i importdeklarationen och var i deklarationen du ska ange dem.

Det ser olika ut beroende på om du har gått över till att deklarera enligt den nya lagstiftningen eller om du fortfarande deklarerar enligt den äldre lagstiftningen.

För dig som deklarerar enligt ny lagstiftning

Importdeklaration efter aktiv förädling – ursprunglig vara (artikel 86.3)

Tänk speciellt på följande:

Dataelement 18 05 000 000 – Varubeskrivning: Beskrivningen av varorna ska stämma överens med de uppgifter som anges i tillståndet.

Dataelement 18 09 000 000 – Varukod: Varukoden ska stämma överens med tillståndet. Har varukoden förändrats sedan du anmälde varorna till aktiv förädling måste du använda dig av korrelationstabellen i Tulltaxan och ta den varukod som nu ersätter den förra.

Dataelement 11 09 000 000 – Förfarande: Ange förfarandekod 4051.

Dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande: kod F44.

Dataelement 12 01 000 000 – Tidigare dokument: Ange dokumenttyp NZZZ följt av MRN-nr på den deklaration som medgav den aktiva förädlingen.

Dataelement 12 02 000 000 – Ytterligare uppgifter: När du ska avsluta förfarandet med förfarandekod 4051 ska du ange koden 00700 samt ”IP” och relevant referensnummer, alternativt koden 00800 samt ”IP CPM”.

Dataelement 16 15 000 000 – Varornas förvaringsplats. Ange typ av plats ”B”, kod för identifieringsmetod ”Y” samt identifiering av platsen ”SFA”.

Läs mer om hur du fyller i importdeklarationen i Tullverkets deklarationshandledningar.

Importdeklaration efter aktiv förädling – förädlad produkt (artikel 85)

Tänk speciellt på följande:

Dataelement 18 05 000 000 – Varubeskrivning: Beskrivningen av de bearbetade produkterna ska stämma överens med de uppgifter som anges i tillståndet.

Dataelement 18 09 000 000 – Varukod: Varukoden ska stämma överens med tillståndet.

Dataelement 11 09 000 000 – Förfarande: Ange förfarandekod 4051.

Dataelement 12 01 000 000 – Tidigare dokument: Ange dokumenttyp NZZZ följt av MRN-nr på den deklaration som medgav den aktiva förädlingen.

Dataelement 12 02 000 000 – Ytterligare uppgifter: När du ska avsluta förfarandet med förfarandekod 4051 ska du ange koden 00700 samt ”IP” och relevant referensnummer, alternativt koden 00800 samt ”IP CPM”.

Dataelement 16 15 000 000 – Varornas förvaringsplats. Ange typ av plats ”B”, kod för identifieringsmetod ”Y” samt identifiering av platsen ”SFA”.

Läs mer om hur du fyller i importdeklarationen i Tullverkets deklarationshandledningar.

För dig som deklarerar enligt äldre lagstiftning

Importdeklaration efter aktiv förädling – ursprunglig vara (artikel 86.3)

Tänk speciellt på följande:

Fält 31 – Varubeskrivning

Beskrivningen av varorna ska stämma överens med de uppgifter som anges i tillståndet.

Fält 33 – Varukod

Varukoden ska stämma överens med tillståndet. Har  varukoden förändrats sedan du anmälde varorna till aktiv förädling måste du använda dig av korrelationstabellen i Tulltaxan och ta den varukod som nu ersätter den förra.

Fält 37 – Förfarande

Ange förfarandekod 4051.

Fält 44 – Särskilda upplysningar – fritext

Ange det tull-id som finns på deklarationen för den medgivna aktiva förädlingen.

Läs mer om hur du fyller i importdeklarationen i Tullverkets deklarationshandledningar.

Importdeklaration efter aktiv förädling – förädlad produkt (artikel 85)

Tänk speciellt på följande:

Fält 31 – Varubeskrivning

Beskrivningen av de bearbetade produkterna ska stämma överens med de uppgifter som anges i tillståndet.

Fält 33 – Varukod

Varukoden ska stämma överens med tillståndet.

Fält 37 – Förfarande

Ange förfarandekod 4051.

Fält 44 – Särskilda upplysningar

Ange koden SE300 (Taxebestämmande dag efter AF art 85 Tk). Då får deklarationen taxebestämmande dag när deklarationen klareras.

Läs mer om hur du fyller i importdeklarationen i Tullverkets deklarationshandledningar.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Under rubriken för dig som deklarerar enligt äldre lagstiftning är importdeklaration med meddelandetyp DNU eller DNK borttaget.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)