Tullverket

Importdeklaration vid aktiv förädling

När du vill anmäla dina importvaror till aktiv förädling måste du lämna in en importdeklaration. Här får du hjälp med hur du ska fylla i deklarationen.

Du deklarerar enligt de allmänna reglerna, det vill säga varuslag, varukod, tullvärde, förfarandekoder etc.

Om du har tillstånd till förenklat deklarationsförfarande står det för vilka förfarande det tillståndet gäller. Om det inte gäller för aktiv förädling ska du lämna en standardtulldeklaration. Du kan komplettera ditt tillstånd till förenklat deklarationsförfarande via Systemet för tullbeslut, CDS.

Läs om Systemet för tullbeslut, CDS.

Stöd när du fyller i en importdeklaration för aktiv förädling

När du ska lämna en importdeklaration för aktiv förädling är det vissa speciella koder du ska deklarera. I sammanställningen nedan kan du se vilka koder du ska använda.

Läs om våra olika Deklarationshandledningar vid import

Ansök om tillstånd direkt i tulldeklarationen

I vissa fall kan du ansöka om tillstånd direkt i tulldeklarationen. De koder du ska använda i dessa fall framgår också av sammanställningen nedan.

Läs om i vilka fall du kan ansöka om tillstånd i tulldeklarationen.

Koder i importdeklarationen

Nedan kan du se vilka koder du ska använda och var i deklarationen du ska ange dem. Det ser olika ut beroende på om du har gått över till att deklarera enligt den nya lagstiftningen eller om du fortfarande deklarerar enligt den äldre lagstiftningen.

Läs mer om den nya importsystemet för standardtulldeklaration.

Koder för dig som deklarerar enligt ny lagstiftning

Observera att det inte går att blanda olika förfaranden i en deklaration vid aktiv förädling, utan endast en förfarandekod (avser dataelement 11 09 000 000) kan anges i deklarationen.

Vanliga koder

De koder som angivits nedan är de vanligaste förekommande.

 • Dataelement 18 05 000 000 – Varubeskrivning
  Beskrivningen av importvarorna ska stämma överens med uppgifterna i tillståndet.
 • Dataelement 18 09 000 000 – Varukod
  Varukoden för importvarorna ska stämma överens med tillståndet.
 • Dataelement 11 09 000 000 – Förfarande:
  Ange till exempel någon av följande koder:
  • 5100 (i det fall något föregående förfarande saknas)
  • 5111 om det gäller likvärdiga varor med export i förväg. För detta krävs ett särskilt medgivande.
 • Dataelement 12 12 000 000 – Tillstånd
  Ange tillståndsnumret för aktiv förädling.
  Tillståndsnumret har formatet SEIPOSE009251-ÅÅÅÅ-D-löpnummer.
 • Dataelement 14 03 000 000 – Tullar och avgifter
  Du måste fylla i importavgifter trots att Tullverket inte ska debitera några avgifter

Läs mer om hur du fyller i importdeklarationen i deklarationshandledningen för standardtulldeklaration i det nya importsystemet (IMDS/IMDP)

Om du ska ansöka direkt i din tulldeklaration

I vissa fall kan du ansöka om tillstånd direkt i tulldeklarationen.

Tänk på följande dataelement när du fyller i deklarationen:

 • Dataelement 11 09 000 000 – Förfarande
  Ange kod 5100 (i det fall något föregående förfarande saknas).
 • Dataelement 12 02 000 000 – Ytterligare uppgifter
  • Dataelement 12 02 008 000 – Kod
   Ange kod 00100 för ansökan om tillstånd på tulldeklarationen.
  • Dataelement 12 02 009 000 – Text
   Lämna upplysningar till koden 00100. Följande uppgifter ska framgå:
   • beskrivning av varorna samt metod för identifiering
   • avkastningsgrad: den förväntade materialåtgången
   • ekonomiskt villkor
   • tullskuldsmodell enligt artikel 85 eller 86.3 (anges som ”nej” om tullskuldsmodell enligt artikel 86.3 ska användas)
   • tid och plats för bearbetningen.
  • Dataelement 12 02 008 000 – Kod
   Ange kod AVSLT.
  • Dataelement 12 02 009 000 – Text
   Ange tid för avslut eller bearbetning med antal månader i sifferformat, till koden AVSLT.
 • Dataelement 14 03 000 000 –Tullar och avgifter
  Du måste fylla i importavgifter trots att Tullverket inte ska debitera några avgifter.

Koder för dig som deklarerar enligt äldre lagstiftning

Observera att det inte går att blanda olika förfaranden i en deklaration vid aktiv förädling, utan endast en förfarandekod (avser ED fält 37/1) kan anges i deklarationen.

Vanliga koder

De koder som angivits nedan är de vanligaste förekommande.

 • Fält 31 – Varubeskrivning
  Beskrivningen av importvarorna ska stämma överens med uppgifterna i tillståndet.
 • Fält 33 – Varukod
  Varukoden för importvarorna ska stämma överens med tillståndet.
 • Fält 37 – Förfarande
  Ange någon av följande koder:
  • 5100 (i det fall något föregående förfarande saknas)
  • 5111 om det gäller det likvärdiga varor med export i förväg. För detta krävs ett särskilt medgivande.
 • Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd
  Ange dokumentkod C601 och tillståndsnumret för aktiv förädling.
  Tillståndsnumret har formatet SEIPOSE009251-ÅÅÅÅ-D-löpnummer.
 • Fält 47 – Avgiftsberäkningar
  Du måste fylla i importavgifter trots att Tullverket inte ska debitera några avgifter (gäller inte vid meddelandetyp TQN).

Läs mer om hur du fyller i importdeklarationen i Tullverkets deklarationshandledningar.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Förtydligande i avsnittet om ansökan direkt i tulldeklarationen under Koder för dig som deklarerar enligt ny lagstiftning.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)