Tullverket

Du som ska lämna anbud

Du som anbudsgivare för en upphandling med ett totalt kontraktsvärde som överstiger direktupphandlingsgränsen ska lämna anbud elektroniskt via upphandlingsverktyget Visma TendSign.

Läs mer hos Upphandlingsmyndigheten.

För att lämna anbud måste du skapa ett kostnadsfritt användarkonto hos Visma TendSign. Som registrerad användare får du åtkomst till publicerade upphandlingsdokument i Visma TendSign.

Vid frågor eller support kring hanteringen av verktyget ska ni kontakta Visma TendSigns support.

Visma TendSign – skapa användarkonto

Att bli leverantör

För att kunna vara med och lämna anbud är det viktigt att du håller dig uppdaterad om vilka upphandlingar som är aktuella.

Pågående upphandlingar inom Tullverket.

Leverantörskontroll

Vi kontrollerar uppgifter om bland annat ekonomiska förhållanden, redovisning av skatter och avgifter hos de leverantörer som ska leverera varor och tjänster till Tullverket.

Personuppgifter hos Tullverket.

Att tänka på vid anbudsgivning

Läs noga igenom upphandlingsdokumentet och samtliga eventuella bilagor. Ibland kompletterar eller förtydligar vi upphandlingsdokumentet under anbudstiden. I så fall kommunicerar vi detta via upphandlingsverktyget. Om du vill lämna anbud bör du löpande hålla dig uppdaterad om upphandlingen.

Är något oklart kan du via upphandlingsverktyget ställa frågor till ansvarig upphandlare. Ställ gärna dina frågor så tidigt som möjligt under anbudstiden. Frågor och svar som förtydligar upphandlingsdokumentet avidentifieras och publiceras.

Lämna anbud på det som efterfrågas och på de villkor som framgår av upphandlingsdokumentet. Anbud som avviker från det efterfrågade eller innehåller reservationer mot ställda villkor kommer inte att tas upp till prövning.

Kontrollera noga att all den information som vi begärt verkligen finns med i anbudet.

Besvara frågorna i upphandlingsdokumentet på ett så kärnfullt sätt som möjligt. Ta inte med information som inte har betydelse för granskningen av anbudet.

Anbud som kommit in omfattas av absolut sekretess till dess vi beslutat om tilldelning eller på annat sätt avslutat upphandlingen. Därefter behandlar vi inkomna anbud i enlighet med offentlighetsprincipen. Om du vill sekretessbelägga hela eller delar av ditt anbud ska det klart framgå och vilka skäl du åberopar. Vi gör alltid en sekretessprövning i enlighet med gällande sekretesslagstiftning innan vi lämnar ut handlingar.

Den som lämnar anbudet ansvarar för att det kommer in, är fullständigt och kommer in i rätt tid.

Utvärdering av anbud

I upphandlingsdokumentet finns information om vilka uppgifter som ska lämnas samt vilka krav som ska uppfyllas och vilken utvärderingsmodell som gäller i aktuell upphandling.
När utvärderingen är avslutad sammanställs resultatet i ett tilldelningsbeslut. I beslutet framgår vilka leverantörer vi har för avsikt att teckna avtal med och skälen till beslutet. Meddelande om tilldelning skickas till samtliga anbudsgivare vid samma tidpunkt.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)