Tullverket

Läkemedel, narkotika m.m.

Läkemedelslag (2015:315)

Läkemedelsförordning (2015:458)

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:15) om tillämpning av läkemedelslagen (1992:859) på vissa varor

Lag (1993:584) om medicintekniska produkter

Förordning (1993:876) om medicintekniska produkter

Förordning (1993:876) om medicintekniska produkter

Förordning (2013:413) om kosmetiska produkter

Lag (2012:595) om införsel av och handel med sprutor och kanyler

Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

Förordning (2012:596) om införsel av och handel med sprutor och kanyler

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004 om narkotikaprekursorer

Rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan unionen och tredjeländer

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1011 av den 24 april 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer och rådets förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan unionen och tredjeländer, samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 1277/2005

Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)