Tullverket

SCTS-ENV

Specifikation som beskriver hur WCO-baserade XML-meddelanden signeras och förpackas.

Beskrivning av ovanstående specifikationer

Kuvertspecifikation

Specifikationen beskriver hur WCO-baserade XML-meddelanden signeras och förpackas. Den beskriver inga specifika verksamhetsprocesser utan fokuserar på kuvertering av meddelanden vid den elektroniska överföringen. Kuvert är en obligatorisk komponent vid meddelandeutväxling av WCO-baserade XML-meddelanden med OFTP2 men kan även tillämpas med andra transportprotokoll.

Innehåller bland annat:

  • informationsmodell för SOAP
  • informationsmodell för Tullverkets användning av XML Signature
  • informationsmodell för WCO Metadata
  • XML-schema (XSD:er)
  • exempelfiler.

Regelspecifikation

Innehåller en listning av de aktuella reglerna för kuvertet. Regelspecifikationen visar vilket XML-element en specifik regel kommer att appliceras på samt regeltexten. 

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)