Tullverket

Remissvar 2024

Här publicerar vi Tullverkets remissvar från 2024.

Tullverkets remissyttrande: Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier Pdf, 112.3 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2024-04-09

Tullverkets remissyttrande: Nya tullrättsliga sanktioner och skärpta åtgärder mot utförsel av stöldgods Pdf, 339.8 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2024-03-26

Tullverkets remissyttrande: Förslag på förordning om kärnämneskontrol Pdf, 157.9 kB.l
Mottagare: Klimat- och näringslivsdepartementet Enheten för cirkulär ekonomi, kemikalier och strålning
Datum: 2024-03-26

Tullverkets remissyttrande: Framtidens dataskydd vid Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten Pdf, 322.5 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2024-03-26

Tullverkets remissyttrande: Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater Pdf, 222 kB.
Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2024-03-25

Tullverkets remissyttrande: Promemorian En effektivare och mer rättssäker klampning Pdf, 158.8 kB.
Mottagare: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Datum: 2024-03-19

Tullverkets remissyttrande: Hemlig dataavläsning – utvärdering och permanent lagstiftning (SOU 2023:78) Pdf, 182.4 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2024-03-19

Tullverkets remissyttrande: Naturvårdsverkets skrivelse "Ökad återvinning och återanvändning av elutrustning" Pdf, 179.5 kB.
Mottagare: Klimat- och näringslivsdepartementet
Datum: 2024-03-12

Tullverkets remissyttrande: Översyn av det undre luftrummet Pdf, 155.2 kB.
Mottagare: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Datum: 2024-03-13

Tullverkets remissyttrande: Explosiva varor – ett nationellt tillståndsregister och kriminalisering av förstadier till brott mot tillståndsplikten Pdf, 191.4 kB.
Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2024-02-19

Tullverkets remissyttrande: Övergångsrestriktioner – ökat förtroende för offentlig verksamhet Pdf, 145.8 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2024-02-06

Tullverkets remissyttrande: Stärkt skydd för vissa polisanställda Pdf, 193.1 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2024-01-30

Tullverkets remissyttrande: EU-kommissionens förslag om ändring av direktiv 92/106/EEG om intermodal transport Pdf, 289.8 kB.
Mottagare: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Datum: 2024-01-23

Tullverkets remissyttrande: Anpassning av svensk rätt till den reviderade VIS-förordningen Pdf, 189.7 kB.
Mottagare: Regeringskansliet
Datum: 2024-01-16

Tullverkets remissyttrande: Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen Pdf, 182.9 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2024-01-10

Tullverkets remissyttrande: Anonyma vittnen Pdf, 208.2 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2024-01-09

 

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ett nytt yttrande har publicerats.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)