Tullverket

Kom igång att deklarera via EDI

EDI är en förkortning som står för Electronic Data Interchange, elektroniskt informationsutbyte. Alla som ska kommunicera med Tullverket via EDI behöver ansöka om registrering för kommunikation via EDI (TVEDI).

För att ett företag ska kunna använda EDI för att deklarera behövs även tekniskt och formellt godkännande för anslutningen av sitt EDI-system till Tullverkets EDI-system.

Dagens tullhantering behöver anpassas till EU-lagstiftningens krav på att tullhantering ska ske digitalt. Det innebär att dagens EDI-system behöver anpassas och investeringar behövs i ett nytt systemstöd.

Läs mer om införandet på våra sidor om Framtida tullhantering.

Följ stegen för att komma igång med elektroniskt informationsutbyte via EDI

 1. Identifiera vilka meddelanden ditt företag behöver för sin tullverksamhet
  Identifiera vilka EDI-meddelanden som ditt företag önskar skicka och ta emot från Tullverket. För att deklarera via EDI måste företaget hantera olika meddelanden beroende på sin verksamhet. För en del meddelanden behövs ytterligare tillstånd och registreringar.

  EDI – meddelanden och tillstånd

 2. Välja EDI-system för att skicka EDI-meddelanden
  Ditt företag kan välja att skaffa ett system som genomgått godkända tester eller utveckla ett eget. Se vilka EDI-system som genomgått godkända tester och där systemleverantörer har önskat att få resultatet publicerat.

  Förteckning över system som genomfört godkända tester

 3. Ansöka om registrering för kommunikation via EDI (TVEDI)
  För att ansluta det valda systemet till Tullverket behöver ditt företag ansöka om Registrering för kommunikation via EDI (TVEDI). I ansökan ska de tekniska förutsättningarna för EDI-systemets kommunikation med Tullverket anges.

  Ansök om registrering för kommunikation via EDI

 4. Anmäla kontaktperson för att hantera signeringscertifikat och beställ signeringscertifikat
  Vid informationsutbyte med Tullverket via EDI används ett PKI-baserat säkerhetskoncept. I samband med ansökan om TVEDI måste ditt företag även anmäla en eller flera kontaktpersoner som fått fullmakt för att hantera signeringscertifikat. De flesta företag behöver två typer av två typer av signeringscertifikat från Tullverket för sin EDI-lösning, Företagets signeringscertifikat och Tullverkets signeringscertifikat.

  Signeringscertifikat och anmälan av kontaktperson

  Beställning av företagets signeringscertifikat

 5. Genomför godkända tester
  När företaget har fått TVEDI måste EDI-kommunikationen mellan Tullverket och företaget testas. Ditt företag ska göra slutprov för de meddelanden som avses att användas i produktion. Företaget kan inte börja skicka meddelanden i Tullverkets produktionsmiljö förrän slutprov är godkända, under förutsättning att övriga villkor är uppfyllda.

  Tullverkets företagstestmiljö

  Godkända tester

 6. Beställa aktivering av prenumerationstjänster
  Ska ditt företag ta emot prenumerationsmeddelanden i produktion så behöver företaget anmäla vilken godslokalkod, lastplatskod eller deklarant som ska användas för att aktivera meddelandet. Beställningen skickas i samband med, eller efter, genomförda slutprov.

  Prenumerationstjänster i produktion

För systemutvecklare

Här finns information som behövs för företag vid utvecklande av tullsystem.

EDI för systemutvecklare

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ny länk till Tullverkets företagsmiljö.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)