Tullverket

Systemet för registrerade exportörer (Rex)

I Systemet för registrerade exportörer kan du ansöka om att bli registrerad exportör (Rex). Du kan även ta emot meddelanden från Tullverket som rör din ansökan.

Systemet för registrerade exportörer (Rex) är ett EU-gemensamt system för digital hantering av Rex-ansökningar (registrerad exportör).

I systemet kan du

 • ansöka om att bli registrerad exportör
 • ansöka om ändring av en redan giltig registrering
 • ansöka om återkallelse av en registrering
 • få ditt beslut
 • ta emot meddelanden från Tullverket som rör din ansökan. 

Läs mer om registrerad exportör (Rex)

Behörighet

Behörigheterna för Systemet för registrerade exportörer hanteras i Tullverkets e‑tjänster. Den som ska kunna logga in för företagets räkning behöver en personlig inloggning. Det gäller oavsett om du ska kunna hantera ansökningar eller enbart läsa ansökningar, registrering och meddelanden. Du ska också ha blivit tilldelad behörighet för Systemet för registrerade exportörer. Det räcker alltså inte med att du redan har behörighet till andra e‑tjänster.

Fem steg för att börja använda Rex-systemet

 • Företaget som du ska hantera ansökningar för måste ha behörighet till Tullverkets e‑tjänster och ha anmält en behörighetsadministratör.
  Läs mer om e‑tjänsterna, ansök om behörighet och anmäl en behörighetsadministratör.
 • Du som ska hantera ansökningar behöver en personlig inloggning till e‑tjänsterna. Det får du av behörighetsadministratören som lägger till dig som användare. Även ett ombud kan få behörighet att söka för företagets räkning på detta sätt.
 • Behörighetsadministratören ska också ge dig behörighet till Systemet för registrerad exportör genom att kryssa i den e‑tjänsten i din profil. Det finns två olika behörighetsnivåer. En av dessa måste vara ikryssad, annars kommer du inte in i systemet. Det gäller även om du bara ska ha läsrättigheter.
 • Du loggar in med samma uppgifter som i Tullverkets övriga e‑tjänster.
 • För att kunna kommunicera med Tullverket i de centrala EU-systemen behöver alla användare registrera en e-postadress i respektive system. Detta gör du lättast när du loggar in i systemet för första gången.

Behörighetsnivåer

Vad du kan göra i systemet beror på vilken behörighet du har. Det finns två olika behörighetsnivåer:

 • Hantera ärenden
  Fullständig behörighet till systemet för registrerade exportörer. Med den här behörigheten kan du både ansöka om att bli registrerad exportör och ansöka om ändringar. Du kan också se all information om företagets registrering.
 • Läsa
  Läsbehörighet i systemet för registrerade exportörer. Med den här behörigheten kan du se all information om företagets registrering.

Logga in i Rex-systemet

För att logga in i systemet behöver du

 • fylla i vissa uppgifter på EU-kommissionens sida
 • logga in med dina inloggningsuppgifter för Tullverkets e‑tjänster.

EU-kommissionens portal

När du klickar på länken för att logga in i Systemet för godkänd ekonomisk aktör kommer du till EU-kommissionens inloggningssida "Varifrån kommer du?".


Bild av inloggningssidan till EU-portalen

Uppgifterna på den här sidan fyller du i enligt följande:

 1. Välj domän för den applikation du vill få tillgång till – välj "Customs".
 2. Välj det land där du vill bli autentiserad – välj "Sweden".
 3. Välj aktörstyp – välj "Economic Operator".
 4. Du behöver också kryssa i rutan "Jag samtycker till att information om min identitetsprofil kan begäras ut och delas med UUM&DS och tullförvaltningarnas europeiska system för informationsutbyte". UUM&DS är en förkortning av "Uniform User Management & Digital Signature System" som står för systemet för enhetlig användaradministration och digital signatur. Det är ett behörighetssystem för informationsutbyte mellan medlemsländernas olika system.

Tryck sedan på "Skicka".

Logga in via Tullverkets e‑tjänster

När du trycker på "Skicka" kommer du till inloggningen för Tullverkets e‑tjänster. Logga in med dina vanliga användaruppgifter. När du har loggat in kommer du direkt in i EU-portalen.

Registrera en e-postadress

För att du ska kunna veta att vi har skickat ett meddelande till dig i systemet behöver du registrera en e‑postadress. Det gör du lättast när du loggar in i systemet för första gången. Om du inte har angivit någon e-postadress kommer systemet att påminna dig om det.

För att registrera en e-postadress klickar du på profilikonen uppe i högra hörnet och väljer "Inställningar". Skrolla ner till rubriken REX som ligger längst ner. Dra reglagen "Inkommande kommunikation" och "E‑postavisering" till höger så att de blir gröna. Ange din e-postadress och tryck sedan på "Uppdatera".

Om du har behörighet till mer än ett system behöver du ange en e-postadress per system. För närvarande är det fyra system som kan vara aktuella:

 • BTI – Systemet för bindande klassificeringsbesked (BKB)
 • EAEO – Systemet för godkända ekonomiska aktörer (AEO)
 • INF – INF för särskilda förfaranden
 • REX – Systemet för registrerade exportörer (Rex)

Användarstöd

När du är inloggad i systemet för registrerade exportörer finns det en användarhandledning under profil-ikonen uppe till höger. I den finns information som hjälper dig att fylla i ansökan på rätt sätt.

Fält markerade med röd asterisk är obligatoriska och måste fyllas i.

Vid vissa fält hittar du en symbol med bokstaven i. Håll muspekaren över symbolen, så får du information om vilka uppgifter du ska fylla i.


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Det går nu även att återkalla registreringen i Rex-systemet.