Tullverket

Olika typer av exportdeklarationer

En exportdeklaration ska alltid göras digitalt. Standardtulldeklarationen är det normala sättet att lämna en deklaration, men det finns några alternativ.

Det finns fyra sätt att deklarera varor för export:

  • standardtulldeklaration med samtidig anmälan av varorna
  • standardtulldeklaration där exporten startas från ett exporttullkontor
  • tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring
  • förenklad deklaration vid export.

Här kan du läsa om de olika deklarationerna och se vilken som passar dig. Bokstäverna inom parentes är koden för det digitala meddelande du ska använda för att lämna deklarationen till Tullverket.

Standardtulldeklaration med samtidig anmälan av varorna (UGE)

Under vissa förutsättningar kan du deklarera varor för export i en standardtulldeklaration och samtidigt anmäla varorna till export från en godkänd plats vid export. Fördelen med detta är att du inte behöver åka till ett tullkontor för att anmäla dina varor till export där.

Läs om standardtulldeklarationer med samtidig anmälan av varorna.

Standardtulldeklaration där exporten startas från ett exporttullkontor (UNU)

När du lämnar en standardtulldeklaration med meddelandet UNU ska du först lämna en tulldeklaration och sedan anmäla din vara till export på ett exporttullkontor så att Tullverket kan godkänna exporten.

Läs om standardtulldeklarationen och att starta exporten från ett exporttullkontor.

Tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring (ALE)

Du kan ansöka om att få deklarera dina varor genom att registrera tulldeklarationen i bokföringen. Därefter ska du anmäla varorna till Tullverket för att få dem frigjorda. Sedan lämnar du en tulldeklaration i efterhand till Tullverket i form av kompletterande deklaration.

Läs mer om att upprätta en deklaration genom registrering i deklarantens bokföring.

Förenklad deklaration vid export (ALE)

Du kan ansöka om att få använda en förenklad deklaration när du hänför varor till export. Det innebär att du i ett första steg lämnar färre uppgifter om din sändning än du skulle ha gjort i en standardtulldeklaration. Resterande uppgifter lämnar du senare i en kompletterande tulldeklaration.

Läs mer om förenklade deklarationer vid export.

Aggregering av varuposter i standardtulldeklaration och kompletterande deklaration

I artikel 222 i genomförandeförordningen finns ett krav på sammanslagning av varor till en varupost i en tulldeklaration i vissa fall, eftersom det finns åtgärder i tulltaxan som inte får kringgås genom uppdelning i flera varuposter. Kravet på aggregering fanns tidigare i tullordningen, men i samband med införandet av tullkodexen ersattes reglerna i tullordningen med reglerna i artikel 222.

I följande fall ska aggregering ske, men notera att samtliga villkor måste vara uppfyllda:

  • samma varukod (undernummer)
  • samma destinationsland
  • samma förfarandekod
  • samma förhållande vad gäller exportvillkor – samma åtgärder i Taric.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Information om aggregering av varuposter har lagts till.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)