Tullverket

Förteckning över luftfartsutrustning

Här kan du se en förteckning över exempel på luftfartsutrustning som omfattas av 5 § i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.
1.

Serviceutrustning

 

1.1.

Trappor och arbetsställningar


Passagerartrappor
Förarrumstrappor
Lastrumstrappor
Arbetstrappor, speciellt tillverkade för luftfartyg
Arbetsställningar, speciellt tillverkade för luftfartyg
Luftfartygsdockor

 

1.2.

Lyftredskap


Domkrafter, skruv-, speciellt tillverkade för uppbockning av luftfartyg och
delar därtill
Domkrafter, hydrauliska, speciellt tillverkade för uppbockning av
luftfartyg och delar därtill
Andra lyftredskap, speciellt tillverkade for uppbockning av luftfartyg och
delar därtill

Exempel:

  • Propellerstropp
  • Lyftok för motorer och motorinstallationer
  • Stropp för transport av vingar

 

1.3.

Fyllnings- och rengöringsutrustning


Rengöringsvagnar, speciellt konstruerade för rengöring av luftfartyg
Toalettömningsvagnar, speciellt tillverkade för tömning av toalett på
luftfartyg
Vattenpåfyllningsvagnar, speciella för luftfartyg (låg lyfthöjd och speciell
tillkoppling)
Trycksmörjvagnar, speciella för luftfartyg
Vagnar för fyllning av vätskor på luftfartyg (hydraul-, avisningsvätska)

 

1.4.

Uppvärmnings- och avkylningsutrustning


Uppvärmningsaggregat för luftfartyg
Luftkonditioneringsvagnar för luftfartyg

1.5.

Elektrisk markutrustning


Startaggregat för luftfartyg

Exempel:
Batterivagnar
Motorgeneratorer
Transportabla likriktare

1.6.

Lastnings- och lossningsutrustning


Transportörer speciellt tillverkade för lastning och lossning av luftfartyg

1.7.

Parkeringsutrustning


Bromsklotsar
Stjärtstöd
Landställslås
RoderlåsSkatter m.m./Tullfrihet m.m. 16
Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2012:3) om tullfrihet m.m.
Uppdaterad: 2016-05-01
Bogserutrustning speciell för luftfartyg

Exempel:
Bogserspak

1.8.

Annan serviceutrustning


Avisningsutrustning
Kapell för luftfartyg

Exempel:
Motor-, ving- och stjärtkapell

2.

Provapparatur och provutrustning för flygmateriel

2.1.

Provutrustning för motorer, motorinstallationer och propellrar


Exempel:
Motorprovanläggning
Balanseringsapparat för propellrar
Provanläggning för kompressorsanläggning
Provanläggning för propellrar

 

2.2.

Provutrustning för flyginstrument


Exempel:
Provutrustning för autopilotsystem
Provutrustning för gyroinstrument
Provutrustning för magnetiska och optiska navigationsinstrument
Provutrustning för vacuum- och tryckmätande instrument
Provutrustning för mängd- och strömmätande instrument
Provutrustning för elektriska instrument
Provutrustning för instrument för mätning av mekaniska fenomen
Provutrustning för kombinerade funktionsprov

2.3.

Provutrustning för elektriska anläggningar


Exempel:
Mätinstrument för strömstyrka och spänning
Mätinstrument för motstånd, effekt, energi, frekvens och fas
Universalinstrument
Elektroapparater för kombinerade funktionsprov

 

2.4.

Provutrustning för radio


Exempel:
Variabla instrument för mätning av kapacitet, induktans, impedans och
Q-värden
Variabla lågfrekvensgeneratorer
Högfrekvensgeneratorer
Vågmätare för mycket höga frekvenser
Oscillografer
Rörvoltmetrar och förstärkare för höga frekvenser
Rörprovapparater
Apparater för mätning av antenn- och utgångseffekt (konstantenner)
Elektroniska apparater för kombinerade funktionsprov

 

2.5.

Provutrustning för vätske- och gassystem med aggregat

 

2.6.

Annan provutrustning


Exempel:
Balanseringsapparat för luftfartygskomponenter
Jiggar för luftfartygskomponenter

 

3.

Verkstadsutrustning, maskiner

 


Maskiner, speciellt konstruerade för användning vid underhåll och
reparation av luftfartyg
Exempel:
Slipmaskiner för bromstrummor på luftfartygshjul
Swaggingmaskiner

 

4.

Verktyg, speciellt konstruerade att användas vid översyn, underhåll och
reparation av luftfartyg och flygmateriel

 

4.1.

Specialverktyg för luftfartygsmotorer


Exempel:
Cylinderfotsnycklar
Hållare för huvudvevstake

 

4.2.

Specialverktyg för luftfartygspropellrar


Exempel:
Domnycklar
Runddragningsnycklar

 

4.3.

Specialverktyg för luftfartygsskrov


Exempel:
Nycklar för montering/demontering av hjul
Avdragare för noshjul

 

4.4.

Specialverktyg för luftfartygskomponenter


Exempel:
Monteringsjiggar
Avdragare

 

5.

Skyddsmateriel

 


Eldsläckningsutrustning vid start av luftfartyg

 

6.

Fordon och transportredskap

 


Tunga traktorer speciella för bogsering av luftfartyg (låg höjd, små hjul)
Transportörer för luftfartygshjul

 

7.

Lager- och verkstadsinventarier

 


Bockar och stativ för luftfartygsmotorer, propellrar, vingar och annan
flygmateriel
Specialemballage för flygmateriel

 

Exempel:
Lådor för komplett motorinstallation
Fundament för komplett motorinstallation
Speciallådor med fastspänningsanordningar för luftfartygskomponenter
Luftfartygsvågar

 

8.

Radioanläggningar

 


Kombinerade radiosändare/mottagare för expediering av luftfartyg

 

9.

Utbildningsmateriel

 


Flight Simulators
Linktrainers
Undervisnings- och övningsmodeller av luftfartygsdelar och anläggningar

 

Exempel:
Genomskurna luftfartygsmotorer
Förarrumsmodeller
Planscher
Undervisningsfilm
Reservdelskataloger och instruktionsböckerSidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)