Tullverket

Tulltaxan

Tulltaxan är en EU-gemensam förteckning över tullsatser, varukoder, import- och exportbestämmelser, växelkurser, varuhandböcker med mera. I Tulltaxan hittar du varukoder för de varor som du vill importera eller exportera.

Öppna Tulltaxan

Vad är en varukod?

En varukod består av tio siffror i importdeklarationen och åtta i exportdeklarationen.

När du har en varukod för din vara kan du se information som är knuten till varan, till exempel om du behöver betala några tullar eller andra skatter eller avgifter för varan. Du kan också se om det krävs tillstånd eller någon särskild licens för att importera varan.

Som importör eller exportör är du ansvarig för att dina varor blir rätt klassificerade. Det här gäller också om du anlitar ett ombud som gör deklarationen.

Om du har deklarerat en felaktig varukod kan det innebära att du har fått betala för lite eller för mycket i tull eller att det kanske krävs införseltillstånd för varan.

Läs vad som händer om du använder fel varukod.

Hur är en varukod uppbyggd?

Varukoderna bygger på The Harmonized Commodity Description and Coding System, ett internationellt system som över 200 länder använder sig av som grund för tulländamål och handelsstatistik.

De fyra första siffrorna kallas HS-nummer, de sex första kallas HS-undernummer. Utöver HS-nummer och undernummer har vi inom EU utökat siffrorna till åtta. Dessa åttasiffriga varukoder kallas för ”kombinerade nomenklaturen” eller KN och är EU:s tulltaxa som ska användas för klassificering.

EU har byggt på den kombinerade nomenklaturen med en arbetstulltaxa som heter Taric.  Taric består av tiosiffriga varukoder.  Det gör det möjligt att koppla ihop bestämmelser om exempelvis antidumpning, licens och suspension av tull med den kombinerade nomenklaturen.

Med utgångspunkt i Taric har Tullverket tagit fram Tulltaxan. Det är ett nationellt tullsystem som varje natt uppdateras med uppgifter från Taric. Tulltaxan består av 21 avdelningar som är uppdelade på 97 kapitel. Varorna är indelade efter användningsområde eller material. Tulltaxan innehåller ungefär 15 000 varukoder.

I Tulltaxan kan du utöver varukoder se import- och exportbestämmelser och växelkurser.

Exempel på hur varukoden för en plånbok av läder är uppbyggd

Kapitel 42
HS-nummer 4202
HS-undernummer 4202 31
KN-nummer 4202 31 00
Taric-nummer 4202 31 00 90    

Hitta rätt varukod

För att hitta den åtta- eller tiosiffriga varukod som överensstämmer med beskrivningen för just din vara tar du hjälp av texten i rubriken till HS-numret. Det är viktigt att du även läser anmärkningarna till avdelningarna och kapitlen för att du ska kunna hitta rätt varukod.

 
Tolka rubrikerna rätt

När du klassificerar din vara behöver du veta hur du ska tolka de semikolon och kommatecken som finns i rubrikerna. Dessa tecken är helt avgörande för att din tolkning ska bli rätt.

Semikolon (;)

Semikolon fungerar på samma sätt som en punkt (.) i vanlig text.

Kommatecken (,)

Ett kommatecken i en rubriktext har samma betydelse som ett "och". Det innebär att alla de uppräknade varorna omfattas av den varubeskrivning som står efter den sista kommateringen, till exempel ”Speglar av glas, inbegripet backspeglar, även inramade”

Exempel på rubrik till HS-numret

Du importerar en rakapparat. Din rakapparat passar då in under HS-nummer 8510 Rakapparater och hårklippningsmaskiner… och inte det som exempelvis står beskrivet till HS-nummer 8509 Elektromekaniska hushållsapparater.

Anmärkningar till avdelningar och kapitel

Det är inte möjligt att beskriva alla varuslag i rubriker till HS-numren. Därför inleds ofta avdelningar och kapitel med så kallade anmärkningar. Anmärkningarna talar om vilka varor som ska omfattas av eller uteslutas från en avdelning, ett kapitel eller i vissa fall ett HS-nummer. Anmärkningarna kan också ge dig förklaringar till vissa svåra begrepp. För att du ska kunna klassificera din vara rätt måste du läsa anmärkningarna till både avdelningarna och kapitlen, och även varubeskrivningarna i HS-numren.

Exempel på anmärkning till kapitel

Levande hästar klassificeras enligt HS-nummer 0101 Levande hästar…., men om hästarna kommer in tillsammans med en cirkus ska du klassificera dem enligt HS-nummer 9508 ambulerande cirkusar. Detta får du reda på genom att läsa anmärkning 1 c till kapitel 1. I denna anmärkning står det att levande djur enligt HS-nummer 9508 inte ska klassificeras enligt HS-nummer 0101.

Exempel på anmärkning till avdelning

Du ska klassificera fotografiramar av järn. Avdelning 15 i tulltaxan omfattar oädla metaller och varor av oädla metaller. I kapitel 73 finns de flesta varor av järn upptagna. Efter att ha läst igenom rubrikerna på HS-nummer nivå i kapitel 73 konstaterar du att fotografiramar inte finns nämnda någonstans. Du funderar över om det verkligen är detta kapitel du ska använda.

Eftersom de varor som hör till ett kapitel styrs av avdelningens eller kapitlets anmärkningar måste du läsa anmärkningarna till avdelning 15 för att se om dina fotografiramar är uteslutna från denna avdelning.

I anmärkning 2 till avdelning 15 står att du inte ska klassificera varor till kapitel 72-76 eller 78-81 om varorna finns nämnda i kapitel 82 och 83.

Eftersom kapitel 82 omfattar verktyg, redskap med mera så hör inte dina fotografiramar hit. I kapitel 83 däremot, som omfattar diverse varor av oädel metall, finner du att fotografiramar finns nämnda i rubriken till nummer 8306.

8306 Ringklockor, bjällror, gonggonger o.d., icke elektriska, av oädel metall; statyetter och andra prydnadsföremål, av oädel metall; fotografiramar, tavelramar och liknande ramar, av oädel metall; speglar av oädel metall:

Du kommer fram till att varukoden 8306 30 00 00 – Fotografiramar, tavelramar och liknande ramar; speglar, stämmer på din vara.

De allmänna bestämmelserna

För att du ska kunna klassificera en vara rätt måste du använda tulltaxans grundregler, de allmänna bestämmelserna. Dessa sex regler talar om hur du ska läsa och tolka tulltaxans olika rubriker och anmärkningar.

De allmänna bestämmelserna hjälper dig även att klassificera varor som

  1. inte är kompletta
  2. inte är färdigarbetade
  3. är isärtagna eller inte hopsatta
  4. består av eller är sammansatta av olika ämnen
  5. består av varor i form av satser.

Få hjälp i Vägledning klassificering

När du ska klassificera din vara kan du använda dig av olika hjälpmedel. När du går in i tulltaxan och väljer Varukoder/klassificering får du upp alla avdelningar och vilka kapitel som varje avdelning omfattar. När du klickar på ett kapitel får du tillgång till Vägledning klassificering och där hittar du

  1. allmänna bestämmelser med kommentarer
  2. förklarande anmärkningar till HS (FAHS)
  3. beslut i klassificeringsfrågor - VHB II
  4. förklarande anmärkningar till KN - FAKN.


Du hittar ”vägledning klassificering” även överst i menyraden.

Ansök om bindande klassificeringsbesked

Är din vara svår att klassificera rekommenderar vi dig att söka ett bindande klassificeringsbesked, BKB. Detta är ett juridiskt bindande besked om vilken varukod din vara har.

Läs mer om bindande klassificeringsbesked.

Tulltaxan fildistribution

Med Tulltaxan fildistribution kan du som är prenumerant hämta hem förändringar själv via internet och på så sätt hålla ditt eget system väl uppdaterat.

Tulltaxan fildistribution.

Lär dig mer

Vi är medvetna om att klassificering är svårt. Tullverket erbjuder dig många möjligheter att lära dig mer om klassificering.

Introduktion i klassificering

Den här distanskursen är kostnadsfri och vänder sig till dig som vill ha en inblick i vad klassificering innebär.

Läs mer och anmäl dig till kursen Introduktion i klassificering.

Klassificering av varor, steg I

Den här tvådagarskursen ger dig kunskap om hur du klassificerar olika varor och använder Tulltaxan.

Läs mer och anmäl dig till kursen Klassificering av varor, steg I.

Mer information

För dig som är privatperson finns Tullräknaren till hjälp

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)