Tullverket

Oförtullad vara

En importerad vara som du inte har anmält eller deklarerat räknas som en oförtullad vara. Att inte anmäla eller deklarera varor som importeras till Sverige är olagligt och kan vara ett brott enligt smugglingslagen.

Om du har tagit emot din vara och inser att sändningen av någon anledning inte har deklarerats till Tullverket, är varan oförtullad. Du måste då kontakta Tullverket för att anmäla den oförtullade varan och lämna en importdeklaration på dokumentet Enhetsdokument.

De uppgifter som vi behöver för att kunna fatta ett korrekt beslut framgår av importdeklarationen. Du behöver bifoga handlingar som styrker dina uppgifter, till exempel fakturor och fraktsedlar. Du bör även lämna uppgifter om vem som har ansvarat för transporten.

Många företag använder tullombud. Ombudet gör då tulldeklarationen åt dig och du betalar tull, skatter och andra avgifter till tullombudet.

Kontakta Tullverket

Kontakta Tullverket för att anmäla oförtullade varor. De uppgifter som vi behöver för att kunna fatta ett korrekt tulltaxeringsbeslut framgår av blanketten Enhetsdokument.

Ladda ner blanketten Enhetsdokument (pdf) Pdf, 225.8 kB.

Ta hjälp av deklarationshandledningen när du fyller i enhetsdokumentet.

Presentera också styrkande handlingar för sändningen. Med styrkande handlingar menas de dokument, till exempel fakturor och fraktsedlar, som styrker dina uppgifter. Vi ser gärna att du lämnar uppgifter om vem som har ansvarat för transporten.

Du skickar in underlaget till:

Tullverket
Box 27311
102 54 Stockholm

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)