Tullverket

Kurser från EU-kommissionen

EU-kommissionens kurser förklarar tullhanteringen med utgångspunkt i den gemensamma tullagstiftningen.

Om kurserna

EU-kommissionen har tagit fram ett antal webbaserade kurser som förklarar tullhanteringen med utgångspunkt i den gemensamma tullagstiftningen på både övergripande och mer detaljerad nivå.

Kurserna vänder sig till

 • företagare som handlar med länder utanför EU
 • tullpersonal i EU:s medlemsländer.

Kursform

Distans, självstudier.

Undervisningsspråk

Många av kurserna finns på flera olika språk. På EU-kommissionens webbplats kan du se vilka språkversioner som finns. Där hittar du också information om hur du laddar ner en kurs på det språk som du är intresserad av.

Läs om kurserna hos EU-kommissionen.

Kurslängd

De olika kurserna beräknas ta mellan 60 och 180 minuter att genomföra.

Kursavgift

Kurserna är kostnadsfria.

Kurstillfällen

Länkar till EU-kommissionens kurser ligger i Tullverkets lärplattform.

Utrustning

Dator eller surfplatta, hörlurar kompatibla med enheten. För att alla funktioner i kurserna ska fungera optimalt bör du använda webbläsaren Internet Explorer när du genomför dessa kurser.

Tre nivåer

Kurserna finns på tre olika nivåer.

 • Nivå 1 – Här hittar du en översiktskurs som ger en övergripande beskrivning av tullagstiftningen och tullhanteringen.
 • Nivå 2 – Här hittar du fördjupningskurser för specifika områden inom tullhanteringen.
 • Nivå 3 – Här får du lära dig hur några olika EU-gemensamma ansökningssystem fungerar.

Kurs på nivå 1

 • Översiktskurs – 105 minuter

Kurser på nivå 2

 • Tullförfarande och tulldeklarationer – 75 minuter
 • Införsel av varor och tillfällig lagring – 90 minuter
 • Övergång till fri omsättning – 60 minuter
 • Bindande klassificeringsbesked – 60 minuter
 • Varors ursprung – 75 minuter
 • Fastställande av tullvärde – 60 minuter
 • Varors tullstatus – 85 minuter
 • Tullskuld – 75 minuter
 • Garanti – 60 minuter
 • Särskilda förfaranden andra än transitering – 90 minuter
 • Transitering – 90 minuter
 • Export – 75 minuter
 • Tillstånd och beslut – 90 minuter
 • Godkänd ekonomisk aktör – 60 minuter

E-bok om AEO-riktlinjerna

Till nivå två räknas också en e-bok som presenterar riktlinjerna för godkända ekonomiska aktörer (AEO) i ett mer lättillgängligt format med interaktiva funktioner och kontrollfrågor.

EU-kommissionens e-bok om AEO.

Kurser på nivå 3

 • Systemet för tullbeslut – 180 minuter
 • EU Customs Trader Portal for eAEO (Systemet för godkända ekonomiska aktörer, AEO) – 90 minuter. Denna kurs är på engelska.
 • EU Customs Trader Portal for BTI (Systemet för bindande klassificeringsbesked, BKB) – 90 minuter. Denna kurs är på engelska.

Anmälan

För att kunna anmäla dig måste du först ha ett konto i vår lärplattform. Har du inget konto kan du klicka på Skapa konto när du kommer in på inloggningssidan via länken nedan.

Ditt konto raderas automatiskt efter ett års inaktivitet i lärplattformen. Det innebär att även dina studieresultat raderas.

Notera att det är du som ska gå kursen som ska skapa ett eget konto och själv anmäla dig till våra kurser.

Lärplattform

Bekräftelse

När du har anmält dig kommer du in i kursen direkt och du får även en bokningsbekräftelse via mejl. Får du ingen bokningsbekräftelse kan du testa att titta i din skräppost.

Andra språk

Många av kurserna finns på flera olika språk. På EU-kommissionens sida kan du se vilka språkversioner som finns. Där hittar du också information om hur du laddar ner en kurs på det språk du är intresserad av.

Läs om kurserna hos EU-kommissionen.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000