Tullverket

Summarisk införseldeklaration i STI-STP

STI-STP (Shared Trader Interface-Shared Trader Portal) är ett gemensamt användargränssnitt för att skicka in summariska införseldeklarationer till det EU-gemensamma importkontrollsystemet ICS2.

Lämna summarisk införseldeklaration i STI-STP 

Ditt företags behörighetsadministratör kan ge dig behörighet till STI-STP.

Behörighetens namn är "Systemet för uppgiftslämning av Summarisk införseldeklaration (STI)"

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering