Tullverket

Gåva med alkohol, tobak, parfym eller vapen

Om du ska ta emot en gåva med alkohol, tobak, parfym eller vapen som skickas från ett annat land finns det vissa regler som du behöver följa. I vissa fall behöver du även ansöka om ett tillstånd.

Gåva med alkohol eller tobak från ett land utanför EU

Om du tar emot en gåva som innehåller alkohol eller tobak ska du alltid betala skatt, och i många fall även tull.

Så här mycket tull och skatt betalar du för en gåva med alkohol och tobak

Vara

Schablontull

Schablonskatt

Spritdryck

4 kronor per liter

267 kronor per liter

Starkvin

2 kronor per liter

92 kronor per liter

Vin

1 krona per liter

41 kronor per liter

Starköl

3 kronor per liter

23 kronor per liter

Cigaretter

34 öre per styck

204 öre per styck

Cigarrer

86 öre per styck

228 öre per styck

Röktobak

428 kronor per kilogram

2 520 kronor per kilogram

Övrig tobak

428 kronor per kilogram

2 520 kronor per kilogram

Snus

104 kronor per kilogram

793 kronor per kilogram

Högkoncentrerade e-vätskor

320 kronor per liter

6 666 kronor per liter

Övriga e-vätskor

320 kronor per liter

3 333 kronor per liter

Andra nikotinhaltiga produkter

390 kronor per kilogram

1 237 kronor per kilogram


Ska en gåva med alkohol eller tobak alltid beräknas med schablontull och schablonskatt?

Vissa varor får en lägre avgift om de beräknas enligt tulltaxan som vid en vanlig import, i stället för att använda scablontullen och schablonskatten enligt den här tabellen. Det är möjligt att välja den fördelaktiga avgiften i tulldeklarationen.

Gåva värd mer än 8 100 kronor

Om varorna är värda mer än 8 100 kronor hanteras paketet inte längre som en gåva och du betalar tull och skatt som vid en vanlig import. Schablontull och schablonskatt kan då inte längre användas för att räkna ut avgifterna. För mer information kan du kontakta oss.

Gåva värd 600 kronor eller mindre kan bli tullfri

Om den totala mängden alkohol och tobak du tar emot som gåva från ett land utanför EU är värd 600 kronor eller mindre och inte överstiger mängden nedan betalar du inte tull. Du ska däremot alltid betala skatt.

I värdegränsen på 600 kronor inkluderas även andra gåvor som eventuellt finns i samma paket.

Mängden alkohol som du kan ta emot som gåva utan att betala tull:

 • 1 liter sprit eller
 • 1 liter starkvin eller mousserande vin och
 • 2 liter vin och
 • öl (obegränsat inom gåvogränsen på 600 kr).

Mängden tobak som du kan ta emot som gåva utan att betala tull:

 • 50 cigaretter eller
 • 25 cigariller eller
 • 10 cigarrer eller
 • 50 gram röktobak eller
 • ett proportionellt urval av dessa produkter.

Snus, tuggtobak, e-vätskor och andra nikotinhaltiga varor upp till gåvogränsen på 600 kr.

Du ska alltid betala alkohol- och tobaksskatt

Du ska alltid betala moms samt svensk tobaksskatt och alkoholskatt för tobak och alkohol. Det är företaget som transporterar ditt paket som debiterar skatten.

Gåva med alkohol eller tobak från ett annat EU-land

Du behöver inte betala några avgifter om du tar emot enstaka* gåvor med alkohol eller tobak från ett annat EU-land som är avsett för ditt eller din familjs personliga bruk.

* "Enstaka" är både en beskrivning av mängd (om mängden är rimlig avgörs från fall till fall), och en beskrivning av antal tillfällen (att skicka en gåva varje vecka är inte att anse som enstaka).

Särskilda regler för att ta emot en gåva med alkohol eller tobak

 • Tobak och alkohol får skickas i paket som gåva mellan två privatpersoner.
 • Du som tar emot gåva med tobak måste ha fyllt 18 år och du som tar emot alkohol måste ha fyllt 20 år.
 • Det får bara vara enstaka* paket för att räknas som gåva, och därmed vara avgiftsfria.
 • Tobaken och alkoholen är för privat bruk.
 • Tobaken och alkoholen måste transporteras av ett transportföretag.
 • Om du ska skicka tobak som gåva till ett annat land bör du ta reda på vilka regler som gäller där.

Gåva med parfym

Du kan ta emot parfym som har skickats till dig som en gåva från ett land utanför EU utan att betala tull, moms eller annan skatt om den är värd 600 kronor eller mindre och inte överstiger mängden nedan. I värdegränsen på 600 kronor inkluderas även andra gåvor som eventuellt finns i samma paket.

Mängden parfym som du kan ta emot som gåva utan att betala avgifter

 • 50 gram parfym, eller
 • 0,25 liter luktvatten.

Gåva med vapen eller farliga föremål

Om du får ett skjutvapen, ammunition, ett farligt föremål eller en laserpekare skickat till dig, kan det krävas tillstånd från den svenska polismyndigheten eller Strålsäkerhetsmyndigheten. Ta reda på vad respektive myndighet kräver i just ditt fall. Tänk på att söka tillstånd i god tid innan du tar emot paketet.

Vapen, regler och tillstånd – Polismyndigheten

Starka laserpekare kräver tillstånd – Strålsäkerhetsmyndigheten

Den transportör som fraktar ditt paket ansvarar för att anmäla det till Tullverket vid gränsen. Om paketet innehåller skjutvapen ska transportören som för in paketet till Sverige se till att kunna visa upp eventuella tillstånd för vapnet samt ha med sig följande blankett ifylld och undertecknad:

730.1 Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen för annat ändamål än tillfällig jakt Pdf, 241.5 kB.

730.5 Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling (tilläggsblad) Pdf, 127.8 kB.

Om gåvan med vapen eller ett farligt föremål kommer från ett land utanför EU ska den som för in paketet till Sverige även se till att följande blankett är ifylld och undertecknad:

Ladda ner blanketten Enhetsdokument (pdf). Pdf, 225.8 kB.

Ta hjälp av deklarationshandledningen när du fyller i enhetsdokumentet.

Det här är ett skjutvapen

Som skjutvapen räknas

 • kul- och hagelvapen
 • armborst
 • tårgas- och pepparsprayanordningar
 • elpistol eller liknande anordningar
 • vissa vapendelar.

Det här är ammunition

Med ammunition menas patroner och projektiler till handvapen samt tändhattar och andra tändmedel till sådana patroner och projektiler.

Det här är en stark laserpekare

Med stark laserpekare menas en batteridriven laserpekare som ska hållas i handen och som tillhör laserklass 3R, 3B eller 4. I de flesta fall innebär det laserpekare som är starkare än 1 milliwatt (1 mW).

Du behöver tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten för att få ta med dig en stark laserpekare till Sverige.

Det här är ett farligt föremål

Med farliga föremål menas springknivar, springstiletter, butterflyknivar, knogjärn, kaststjärnor, batonger, karatepinnar, blydaggar, riv- eller nithandskar, spikklubbor och liknande. För att få föra in ett sådant föremål till Sverige måste du ha ett särskilt tillstånd från den svenska polismyndigheten.

Det här gäller för annat vapen än skjutvapen

Det finns olika sorters vapen som inte enligt lag definieras som skjutvapen. Olika vapen omfattas av olika regler och kräver olika tillstånd.

Luft- och kolsyrevapen (effektbegränsade vapen)

Med luft- och kolsyrevapen menas så kallade effektbegränsade vapen. Det är vapen som drivs med till exempel gas, kolsyra, luft, fjäder eller annat jämförbart drivmedel.

Du kan ta med dig ett luft- eller kolsyrevapen till Sverige utan tillstånd om:

 • Du är över 18 år.
 • Vapnet har en effektbegränsningen som innebär att projektilen som skjuts ut har en anslagsenergi som är mindre än 10 joule fyra meter från vapnets mynning.
 • Anslagsenergin är max 3 joule fyra meter från vapnets mynning för ett helautomatiskt vapen.
 • Anslagsenergin är max 10 joule fyra meter från vapnets mynning för ett halvautomatiskt vapen.
 • Projektilen (färgampullen) har en minsta diameter om 16 mm (gäller paintballvapen).

Ett exempel på ett effektbegränsat vapen är ett luftgevär med en 4,5 mm luftgevärskula som färdas i max 200 m/sek, uppmätt fyra meter från vapnets mynning.

Om ditt luft- och kolsyrevapen inte uppfyller kraven för att slippa tillstånd i listan ovan måste du ha en licens för vapnet. Då gäller samma regler som för vanliga skjutvapen och du ska alltid anmäla till Tullverket när du för vapnet över gränsen.

Harpunvapen

Du behöver tillstånd från den svenska polismyndigheten för att ta med dig harpunvapen till Sverige om:

 • Du är under 18 år.
 • Avståndet mellan framkanten på bågen till upphakningsanordningen är över 50 cm.
 • Harpunen drivs med fler än ett spännband.
 • Harpunen drivs ut med explosiva ämnen som kolsyra, komprimerad luft eller spiralfjäder.

Behöver jag betala tull och moms för min gåva?

Om du uppfyller kraven för att ta in restriktionsvarorna alkohol, tobak, parfym eller vapen kan du läsa mer om vad som gäller för att ta emot en gåva avgiftsfritt på sidan Ta emot en gåva från ett land utanför EU.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)