Tullverket

Gåvor i samband med internationella förbindelser

Du som importerar eller tar med dig varor från ett land utanför EU för att till exempel överlämna dem som gåvor i samband med ett officiellt besök i Sverige behöver i vissa fall inte betala någon tull eller moms.

De varor som omfattas av tull- och momsfriheten är:

 1. gåvor som du har fått av värdmyndigheterna under ett officiellt besök i ett land utanför EU
 2. varor som du importerar eller tar med dig för att överlämna som gåvor till värdmyndigheterna i samband med ett officiellt besök i Sverige
 3. gåvor som skickas av ett officiellt organ, en offentlig myndighet eller en grupp med verksamhet för det allmänna bästa i ett land utanför EU, som ett tecken på vänskap eller välvilja till ett motsvarande organ, myndighet eller grupp i Sverige.
 

Om mottagaren är en grupp med verksamhet för det allmänna bästa ska denna vara godkänd av Tullverket för att få ta emot dessa varor tullfritt.

Du behöver också uppfylla följande villkor:

 1. Gåvorna får endast ges vid enstaka tillfällen.
 2. Gåvornas art, värde eller mängd får inte tyda på något kommersiellt intresse.
 3. Mottagaren får inte använda gåvorna för kommersiella ändamål.

Observera att den här tull- och skattefriheten inte omfattar gåvor i form av alkoholhaltiga drycker, tobak eller tobaksvaror.

Godkänd för tullfrihet

Du som är verksamhetsansvarig ska skicka in en ansökan om tillstånd om att vara godkänd som mottagare för tullfri import till Tullverket med en beskrivning av verksamheten. Till ansökan bifogar du styrkande handlingar som stadgar, årsredovisning och verksamhetsberättelse.

Tullverket godkänner bara organisationer som lämnar alla nödvändiga garantier och vars räkenskaper gör det möjligt för oss att övervaka verksamheten. Du ska därför i ansökan lämna uppgifter om era bokföringsrutiner och försäkra att du är medveten om villkoren för tullfrihet och att ni kommer att uppfylla dessa villkor.

Tänk på att ansöka i god tid eftersom du måste vara godkänd när du importerar din vara.

Ett tillstånd om godkännande som mottagare för tullfri import gäller i tre år från beslutsdagen.


Ansök om tull- och momsfrihet

Du ansöker om tull- och tullfrihet direkt i importdeklarationen. Nedan kan du se vilka koder du ska använda för att ansöka och var du ska ange dessa koder. Det ser lite olika ut beroende på om du har gått över till att deklarera enligt den nya lagstiftningen eller om du fortfarande deklarerar enligt den äldre lagstiftningen.

Läs mer om det nya importsystemet för standardtulldeklaration.

Koder för dig som deklarerar enligt ny lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tullfriheten:

 • Dataelement 99 05 000 000 – Transaktionens art: 3
 • Dataelement 14 11 000 000 – Förmåner: 100
 • Dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande:
  • C28 för varor enligt punkten 1 + F45
  • C54 för varor enligt punkten 2 + F45
  • C55 för varor enligt punkten 3 + F45
 • Dataelement 12 03 000 000 – Styrkande handlingar
  • Beslut om godkänd mottagare för tullfri import (gäller privat institution): ange kod 401G som typ och tillståndsnumret för godkännandet som referensnummer.

Koder för dig som deklarerar enligt äldre lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tullfriheten:

 • Fält 24 – Transaktionens art: 3
 • Fält 36 – Förmånskod: 100
 • Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: C28
 • Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd:
  • Beslut om godkänd mottagare för tullfri import (gäller privat institution): ange kod 401G (beslut om godkänd mottagare) i delfältet för dokumentkod och tillståndsnumret för godkännandet i fältet för referensnummer.

Momsfrihet

För dig som deklarerar enligt ny lagstiftning måste du ange koden F45 i dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande för att ansöka om momsfrihet. För dig som är momsregistrerad prövas frågan om momsfrihet av Skatteverket.

Tänk på att du måste ansöka om tullfrihet för att kunna utnyttja momsfriheten även om du är momsregistrerad. Ett villkor för momsfriheten är nämligen att du har beviljats tullfrihet av Tullverket. Det gäller även om varan är tullfri enligt Tulltaxan.

Läs mer om momsfrihet i broschyren Mervärdesskatt vid import Pdf, 895.8 kB.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ny information om koden F45 samt tull- och momsfrihet.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)