Tullverket

Fråga status

I den här tjänsten kan du se status ingiven eller frigjord för standarddeklaration import och deklaration tullager inlämnade enligt ny tullagstiftning.

E-tjänsten presenterar status, ingiven eller frigjord, för en standarddeklaration import eller deklaration tullager inskickad enligt ny tullagstiftning. Sökning görs via LRN eller MRN.

E-tjänsten är tillgänglig för alla ekonomiska aktörer som har tillgång till Tullverkets e-tjänster och har behörigheten Bas-behörighet.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat