Tullverket

Tullverkets författningssamling (TFS)

I vår författningssamling (TFS) hittar du Tullverkets föreskrifter, allmänna råd och tillkännagivanden samt föreskrifter som Inspektionen för strategiska produkter har beslutat.

Tullverket är en myndighet som får ge ut en egen författningssamling (se bilaga 1 till författningssamlingsförordningen (1976:725)). Tullverkets författningssamling (TFS) har kommit ut sedan 1918. I TFS ges även ut föreskrifter som beslutats av Inspektionen för strategiska produkter. I några fall innehåller TFS även förordningar utfärdade av regeringen.

Utöver föreskrifter innehåller TFS även allmänna råd och tillkännagivanden.

Allmänna råd är generella rekommendationer om tillämpningen av en författning och anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. Allmänna råd är till skillnad från föreskrifter inte bindande.

Tillkännagivanden innehåller information om faktiska förhållanden.

I den elektroniska formen av TFS finns alla gällande författningar (här i betydelsen föreskrifter, allmänna råd och tillkännagivanden) och många ‑ men långt ifrån alla – upphävda författningar. Den elektroniska formen av TFS innehåller för närvarande alla utgivna författningar fr.o.m. år 1995 och framåt.

Den elektroniska formen av TFS innehåller även sammanställda versioner där ändringsförfattningar arbetats in i en gällande men ändrad grundförfattning. Någon motsvarighet till detta finns inte i den tryckta versionen av TFS.

I den elektroniska formen av TFS återges författningen i HTML-format t.o.m. år 2003. Till sin utformning är de inte helt identiska med den tryckta versionen. Dokumenten innehåller vissa formateringar för att författningarnas utseende ska närma sig en tryckt texts utformning. Dessa formateringar är gjorda utifrån förutsättningarna i webbläsaren Internet Explorer. De fungerar inte nödvändigtvis lika bra med en annan webbläsare. Innehållet i författningen påverkas dock inte av detta.

I ändringsförfattningar utgivna fr.o.m. 1992 markeras ändrade avsnitt med ett kantstreck på motsvarande sätt som i den tryckta versionen. Kantstrecket syns dock inte i alla webbläsare och även när kantstrecket återges på skärmen kan det, i vissa fall, falla bort vid en utskrift. Avsnitt som är ändrade är därför även markerade genom att texten har blå teckenfärg.

I ändringsförfattningar utgivna före 1992 återges bara den del som ändrats, s.k. transumering, på motsvarande sätt som i den tryckta versionen.

Fr.o.m. år 2004 återges författningen i PDF-format. Alla sammanställda versioner är dock i HTML-format, men på sikt kommer även dessa att återges i PDF-format.

Om det finns skillnader mellan den tryckta och den elektroniska versionen är det den tryckta versionen som gäller.

Mer information

Vår sida för att söka i arbetsordning, rättsliga ställningstaganden och Tullverkets författningssamling (TFS) hittar du via knappen nedan.

Sök i Tullverkets styrdokument

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)