Tullverket

Produktsäkerhet

De produkter som släpps ut på EU:s marknad ska vara säkra att använda. Här kan du läsa om vilka särskilda regler som gäller för produktsäkerhet.

Produktsäkerhet innebär säkerhetskrav för alla produkter avsedda för konsumenter och som säljs kommersiellt. Det gäller både nya och begagnade produkter.

Säkerhetskraven finns beskrivna i en mängd EU-direktiv och EU-förordningar som ligger bland annat till grund för det så kallade CE-märket. Detta märke är en symbol som intygar att produkten är säker. Kontrollen av säkerhetskraven sköts av ett antal marknadskontrollmyndigheter, så kallad marknadskontroll. Dessa myndigheter har möjlighet att kontrollera produkter som förekommer på marknaden och även när dessa varor befinner sig vid gränsen. Om en produkt inte uppfyller gällande produktsäkerhetskrav ska åtgärder vidtas mot tillverkaren eller importören av produkten.

Syftet med marknadskontrollen är att garantera säkerhet, hälsa, miljö- och konsumentskydd samt att motverka snedvridning av konkurrensen.

Det förekommer i dag personskador och i vissa fall också dödsfall världen över på grund av varor som inte uppfyller kraven.

Vad får Tullverket göra?

Tullverket har rätt att stoppa en misstänkt vara vid gränsen. När en vara stoppats görs en kontroll, antingen av medföljande dokument eller en fysisk kontroll av själva produkten. Om misstanken finns kvar efter vår kontroll fattar Tullverket efter samråd med aktuell marknadskontrollmyndighet ett beslut om att hålla kvar varorna. Den behöriga marknadskontrollmyndigheten har då fyra arbetsdagar på sig att utföra en marknadskontroll. Det är alltid marknadskontrollmyndighetens beslut och befogenheter som avgör vad som ska hända med den aktuella produkten. Som importör står man alltid för de merkostnader som kan uppkomma i samband med att varorna kvarhålls.

Att köpa farliga produkter

Du som importör ska alltid vara försiktig när du köper varor från tredjeland, särskilt om det är från en säljare du inte köpt något från tidigare. Fråga tillverkaren eller säljaren om produkten måste vara CE-märkt för att få användas i EU-länder och om den i så fall redan är märkt. Finns det något certifikat eller något annat dokument som styrker att varan är tillverkad enligt någon standard?

Är du näringsidkare och säljer en produkt som inte uppfyller kraven kan konsumenter skadas på motsvarande sätt eller i värsta fall kan produkten förorsaka dödsfall. En marknadskontrollmyndighet kan förbjuda försäljning av en farlig produkt eller förelägga att den ska återkallas från marknaden. Detta är i regel ett mycket kostsamt förfarande för den enskilde näringsidkaren.

CE-märkning

I EU:s lagstiftning finns ett stort antal direktiv och förordningar som föreskriver hur en produkt ska vara för att få säljas på EU-marknaden. Om varan uppfyller kraven i de tillämpliga bestämmelserna ska tillverkaren märka den med CE-märket, en symbol inom EU som intygar att produkten är säker.

Marknadskontroll

Marknadskontroll syftar till att garantera säkerhet, hälsa, miljö- och konsumentskydd. Kontrollen ämnar även att motverka snedvridning av konkurrens mellan företag. I Sverige utförs marknadskontroll av ett antal myndigheter, så kallade marknadskontrollmyndigheter.

Läs mer om marknadskontroll.

SWEDAC

Swedac är ansvarig myndighet för samordning av den svenska marknadskontrollen. Samordningen sker bland annat i Marknadskontrollrådet, som består av representanter från olika myndigheter däribland Tullverket.

SWEDAC

Gällande bestämmelser

Följande författningar gäller angående produktsäkerhet.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)