Tullverket

Eori

Eori står för "Economic Operator Registration and Identification" och är ett unikt registreringsnummer som ska användas vid all tullrelaterad verksamhet inom EU.

Eori-nummer behövs när en tulldeklaration för import från eller export till land utanför EU ska lämnas eller vid annan tullrelaterad verksamhet, som till exempel att ansöka om ett tillstånd.

Det är helt kostnadsfritt att ansöka om och få ett Eori-nummer. Om Eori-nummer saknas vid en tullaktivitet så tas ingen avgift ut utan endast en ansökan om Eori-nummer behöver inkomma.

Ansök om Eori-nummer

En ekonomisk aktör ska endast inneha ett Eori-nummer inom unionen. Ansökan om Eori-nummer är helt kostnadsfri. De flesta Eori-ansökningar hanteras automatiskt inom en timme, men vissa ansökningar faller ut för manuell handläggning och hanteras då inom en vecka.

Den som är etablerad i Sverige och ansöker om Eori-nummer för en svensk eller utländsk ekonomisk aktörs räkning behöver identifiera sig med bank-id. För den som ansöker för egen eller annan aktörs räkning och som inte är etablerad i Sverige finns inte krav på bank-id och ansökan kommer då att handläggas manuellt.

När Eori-nummer tilldelas sker registrering i Tullverkets nationella databas och i EU:s centrala Eori-databas.

Ansök om Eori-nummer


Läs mer om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.

Hur ser ett svenskt Eori-nummer ut?

Eori-nummer som tilldelas i Sverige består av landskoden SE + 10 siffror; till exempel SE1234567890. För ekonomiska aktörer etablerade i Sverige är de tio siffrorna vanligtvis organisationsnumret och för enskilda firmor är det personnumret. Mer finns att läsa nedan, under När behövs Eori-nummer.

Kontrollera giltighet

Kontrollera ett Eori-nummers giltighet genom att skriva in SE + organisationsnummer/personnummer, till exempel SE123456890, på EU-kommissionens webbplats.

Normalt visas Eori-nummer, namn och adress. Om innehavaren av Eori-numret har valt Undantag publicering så visas endast att Eori-numret är giltigt.

Kontrollera Eori-nummers giltighet

På EU-kommissionens webbplats finns information att hämta i flera olika system:

 • validera Eori-nummer
 • se om ett företag har AEO-tillstånd
 • kontrollera ett REX-nummer (registrerad exportör)
 • validera om ett företag har något EU-gemensamt tillstånd


EU-system för ekonomiska aktörer

När behövs Eori-nummer?

I princip all tullhantering kräver Eori-nummer. Det finns i Sverige bara några få undantag från kravet om Eori-nummer.

Eori-nummer behövs när en ekonomisk aktör:

 • lämnar in en summarisk in- eller utförseldeklaration
 • begär omdestinering
 • står som mottagare, deklarant eller ombud i en tulldeklaration för import
 • står som exportör, deklarant eller ombud i en tulldeklaration för export
 • står som huvudansvarig i en tulldeklaration för transitering
 • driver ett tillfälligt lager
 • ansöker om ett tillstånd

Undantag från regeln om Eori-nummer

Ekonomiska aktörer från länder utanför EU och som tar in varor för tillfällig införsel med efterföljande återexport behöver inget Eori-nummer. För att en ekonomisk aktör inte ska behöva använda Eori-nummer ska förfarandekoden FF1 vid importtillfället innehålla en kod för tillfällig införsel. Förfarandekoden FF1 får då inte börja med 40. Vid återexporten måste förfarandekoden FF1 börja med 31.

Privatperson

En privatperson som importerar och exporterar varor för privat bruk behöver vanligtvis inte ha Eori-nummer. För en privatperson ska kod PRIVA, Fysisk person utan EORI-nummer, anges i tulldeklarationens fält 44: "Ytterligare information". Observera att om du som privatperson ska importera en vara som omfattas av gränsjusteringsmekanismen för koldioxid, CBAM (Carbon Boarder Adjustment Mechanism), behöver du ansöka om Eori-nummer.

I vilket EU-land ska ansökan lämnas?

Ekonomisk aktör som är etablerad i ett EU-land ska alltid ansöka om Eori-nummer i etableringslandet. Ekonomisk aktör som är etablerad i ett land utanför EU ska ansöka om Eori-nummer i det EU-land där den första tullaktiviteten sker.

EU-kommissionens information om Eori-nummer

Filialer till utländska företag

En svensk filial kan inte ha ett eget Eori-nummer då man i Sverige anser att en filial inte är en egen juridisk person utan ska vara kopplad till det utländska företagets Eori-nummer. I Sverige har alla filialer ett organisationsnummer som börjar med 5164.

Ägarbolag etablerat i ett annat EU-land

Det utländska företaget ansöker om Eori-nummer i det land det är etablerat. Efter det kan filialen kopplas till det utländska företagets Eori-nummer.

Ägarbolag etablerat i ett land utanför EU

Ett företag som är etablerat i ett land utanför EU och som har en filial i Sverige kan ansöka om ett Eori-nummer i Sverige. I ansökan lämnas uppgiften om att företaget har en svensk filial. Tilldelat Eori-nummer börjar vanligtvis med siffrorna 444, till exempel SE4441234567. När filialen tulldeklarerar ska den ange ägarbolagets Eori-nummer.

Om Eori-numret inte längre behövs

Om företaget till exempel upphör behöver Eori-numret återkallas. Det kan göras per e-post till tullverket@tullverket.se.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Uppdaterad information för Privatperson.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)