Tullverket

Föra bil över Sveriges gräns

Du som för ut en bil permanent till ett annat land kan behöva anmäla det till Tullverket, det är olika regler för ett land inom EU och ett land utanför EU.

Föra ut din bil till ett land utanför EU

Om du ska föra ut din bil permanent till ett land utanför EU måste du anmäla den för export till Tullverket ­innan bilen får föras ut ur Sverige.

Exportanmälan lämnar du på närmaste tullklareringsexpedition med uppgifter på den som exporterar, till exempel personnummer och adress. Bilen ska finnas på plats för en eventuell kontroll.

Tullklareringsexpeditioner

Föra ut din bil till ett annat EU-land

Om du för ut din bil till ett annat EU-land behöver du inte anmäla det till Tullverket.

Avregistrera din bil

Tänk på att du måste avregistrera din bil i bilregistret. När du för ut din bil permanent till ett annat land ska du kontakta Transportstyrelsen. De svarar på frågor om registrering, fordonsskatt, registreringsskyltar, flyttsaksfordon och ursprungskontroll av fordon.

Avregistrera ditt fordon hos Transportstyrelsen.

 

Du kan få lägre tull i landet som bilen importeras till


För att få lägre tull i landet där bilen importeras behöver du ett underlag till tulldeklarationen innan du exporterar bilen. Förutsättningen för detta är att bilen har ursprung i EU och att generalagenten eller tillverkaren är villig att utfärda en leverantörsdeklaration som styrker detta.

Observera att alla tillverkare eller generalagenter inte utfärdar leverantörsdeklarationer. Det räcker alltså inte att bilen är tillverkad i EU, den måste uppfylla vissa ursprungsregler för att få ett EU-ursprung. Tänk även på att ett Certificate of Conformity (COC) inte styrker ursprung.

Så här gör du:

1. Kontakta generalagenten eller tillverkaren av bilen och fråga om de kan utfärda en leverantörsdeklaration. Tänk på att det generalagenten eller tillverkaren intygar är att bilen i nyskick hade sitt ursprung i EU. Om bilen har genomgått en renovering kan det påverka bilens ursprungsstatus.

2. När du har en leverantörsdeklaration kan du köpa och fylla i ett varucertifikat EUR.1, som visar ursprunget på bilen.

Fyll i varucertifikatet (EUR.1)

3. När du har fyllt i varucertifikatet ska du se till att få det stämplat av Tullverket i samband med exporten. Du behöver ta med dig leverantörsdeklarationen och även redogöra för om bilen renoverats eller reparerats, och i så fall i vilken omfattning.

Observera!
Möjligheten att få lägre tull med ett varucertifikat EUR.1 är inte obligatoriskt. Varucertifikatet kan bidra till du eventuellt får en lägre tull i det landet bilen importeras till, förutsatt att det finns ett handelsavtal mellan EU och det landet.

Varucertifikatet EUR.1 köper du hos Lamanica Logistikservice AB/Industrilitteratur.

Läs om leverantörsdeklarationer här

Ingår landet i EU?

Om du är osäker på om landet som du ska handla med ingår i EU eller inte kan du se en lista över alla EU-länder eller söka på ett specifikt land på EU:s webbplats.

Landsfakta (EU:s webbplats)

Avfall

Fordon som är i ett sämre skick kan omfattas av regelverket för avfall.

Läs mer om fordon och avfall hos Naturvårdsverket.

Köpa och sälja bil

Du som köper en bil i ett annat land kan behöva betala tull, moms och eventuellt andra skatter och avgifter. Du som säljer en bil kan behöva anmäla det till Tullverket.

Köpa eller sälja bil över Sveriges gräns

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)