Tullverket
sökhund fordon

Vision

Vår vision ”Bara godkända varor över gränsen” är vår långsiktiga viljeinriktning. Ju närmare visionen vi kommer, desto mer effekt får det i form av ett tryggare samhälle, ökad tillväxt och välfärd samt konkurrens på lika villkor. För att arbeta i rätt riktning har vi tre strategiska mål vi vill uppnå.

Vi har tolkat regeringens krav på den långsiktiga inriktningen av vårt arbete i en vision:

Bara godkända varor över gränsen

Önskade samhällseffekter

Ett tryggare samhälle

Efterlevnad av restriktioner och förhindrad in- och utförsel av otillåtna och farliga varor skyddar människors hälsa, miljön och stärker säkerheten i samhället.

Ökad tillväxt och välfärd

En effektiv tullhantering bidrar till att stärka näringslivets konkurrenskraft och en korrekt uppbörd bidrar till den offentliga finansieringen av Sverige och EU.

Konkurrens på lika villkor

Korrekt uppbörd och förhindrad införsel av otillåtna varor säkerställer konkurrensneutraliteten mellan företag.

Strategiska mål

Lätt att göra rätt

Det är enkelt för både privatpersoner och företag att göra rätt redan vid första kontakten med Tullverket. Vi erbjuder information och smidiga tjänster som finns tillgängliga där och när de behövs. När det är lätt att göra rätt förebygger vi fel och gör tullhanteringen kostnadseffektiv för alla inblandade.

Korrekt och snabb hantering

Företag och privatpersoner som kommer i kontakt med Tullverket får ett gott bemötande och behandlas lika inför lagen. Ärenden och utredningar hanteras rättssäkert utan onödiga dröjsmål. Den effektiva hanteringen stärker konkurrensneutraliteten och näringslivets konkurrenskraft.

Hög risk för upptäckt

Sannolikheten är hög att Tullverket upptäcker och åtgärdar fel, fusk och smuggling i varuflödet över gränsen. Fel korrigeras och misstanke om fusk och smuggling utreds och hanteras. Den höga risken för upptäckt stärker förtroendet för rättssystemet och bidrar till att fler följer lagar och regler.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)