Tullverket

Obemannade gränsövergångar, vägtrafik

I följande förteckning anges de gränsövergångar som Tullverket anvisat för ankomst av varor och transportmedel vid trafiktillåtelse (vägtrafik).

För att ankomma till en obemannad gränsövergång krävs ett särskilt beslut av Tullverket om undantag från rutt och tid, trafiktillåtelse (5 kap. 6 och 9 §§ tullordningen).

Här hittar du information om trafiktillåtelse för vägtrafik mellan Sverige och Norge.

Om varorna är under transitering tillämpas reglerna för transiteringsförfarandet. Se Transitera varor.

Villkor

Vilka tullformaliteter som ska fullgöras vid den anvisade gränsövergången beror på vilka omständigheter som är aktuella för det enskilda fordonet.

  • Fordonet och medhavda varor ska föras på en väg där det finns ett tullkontor (tullväg) eller efter särskilt beslut av Tullverket via annan rutt eller tid (artikel 135.1 i tullkodexen, 5 kap. 6 och 9 §§ tullordningen).
  • Varorna ska föras till en anvisad gränsövergång (artikel 135 i tullkodexen, 5 kap. 6 och 9 §§ tullordningen).
  • Varornas ankomst ska anmälas till tullen (artikel 139.1 i tullkodexen).
  • Varorna får föras bort från platsen för anmälan först efter medgivande från Tullverket (artikel 139.7 i tullkodexen).
  • Icke-unionsvaror som anmälts till tullen är i tillfällig lagring (artikel 144 i tullkodexen). Icke-unionsvaror ska omfattas av en deklaration för tillfällig lagring (artikel 145 i tullkodexen, 6 kap. 6 § andra stycket, samt 6 kap. 8 § tullordningen).

Anvisade gränsövergångar

Förteckning över obemannade gränsövergångar för vägtrafik vid Norgegränsen som Tullverket har anvisat för ankomst.

Benämning

Benämning startpunkt

GPS-koordinater startpunkt

Benämning slutpunkt

GPS-koordinater slutpunkt

Håvedalen

Gräns Håvedalen

58°56'39.98"N 11°27’40.9"E

Stopplats Skee station grusparkering

58°55′23.20″N 11°15′46.2″E

Vassbotten väg 165

Gräns Vassbotten

58°52'43.0"N 11°32'03.8"E

Busshållplats Hovsäter

58°49'29.7"N 11°32'53.0"E

Kornsjö väg 166

Gräns Kornsjö/Högen

58°56'05.3"N 11°40'15.6"E

Väg 164

58°52'21.9"N 11°46'14.6"E

Stommen

Gräns Stommen

59°08'16.9"N 11°46'41.1"E

Stopplats Nössemark

59°08'06.8"N 11°49'55.3"E

Väng

Gränsövergång Väng

59°24'54.9"N 11°46'23.7"E

Stopplats Västra Fågelvik

59°26'57.7"N 11°50'30.5"E

Långvassdalen

Gränsen Långvassdalen

59°36'36.3"N 11°41'59.6"E

Gamla tullstationen i Hån

59°30'23.4"N 11°47'26.1"E

Rommenäs

Gräns Rommenäs

59°39'09.1"N 11°51'44.4"E

Handelsparken Töcksfors

59°30'34.7"N 11°49'19.8"E

Bottner

Gränsövergång Bottner

59°41'58.7"N 11°56'43.5"E

Korsning norra Ivarsbyn

59°40'06.8"N 11°55'49.0"E

Bergerud

Gränsen Bergerud

59°50'16.2"N 11°50'33.2"E

Skillingsfors

59°49'01.5"N 12°00'32.0"E

Högsäter

Gränsövergång Högsäter

59°53'56.0"N 11°59'12.4"E

Skillingsfors

59°49'04.3"N 12°00'37.1"E

Lersjön

Korsning Lersjön

59°53'24.0"N 12°10'59.7"E

Parkering handelsparken Eda

59°53'28.6"N 12°16'45.2"E

Lina

Lina

59°55'28.7"N 12°13'36.4"E

Köpcenter Eda

59°55'17.2"N 12°16'02.2"E

Håvilsrud-Linnerudsvägen

Liten gränsövergång Håvildsrud

59°59'30.4"N 12°22'11.6"E

Korsning Häljeboda

59°57'50.6"N 12°23'57.9"E

Håvildsrud

Gränsen Håvildsrud

59°59'55.5"N 12°22'40.7"E

Folketshus Håvildsrud

59°58'27.4"N 12°24'39.0"E

Håvildsrudssäter

Gränsen Håvildsrudssäter

60°02'00.1"N 12°26'18.0"E

Korsning Håvildsrudssäter

60°01'34.8"N 12°26'26.4"E

Vittjärn

Öyermoens gamla affär

60°15'07.5"N 12°27'30.3"E

Gamla tullstationen

60°12'38.4"N 12°36'08.8"E

Rotnemoen

Korsning vid E16

60°15'33.3"N 12°30'07.8"E

Skylt Sverige

60°16'51.5"N 12°30'16.2"E

Röjdofors

Rastplats

60°24'17.5"N 12°31'34.6"E

Gamla affären

60°23'00.9"N 12°35'41.7"E

Falltorp

Norsk sida 100 m före gräns

60°33'36.4"N 12°34'04.4"E

Korsning Skråckarberget

60°33'39.0"N 12°34'24.1"E

Medskogen

Bussgarage 600 m före gräns

60°41'15.5"N 12°26'57.9"E

Gamla tullexpeditionen

60°41'25.0"N 12°27'20.2"E

Långflon

G:a tullstationen Lutnes

61°04'29.5"N 12°34'32.8"E

Storberget

61°01'18.0"N 12°30’36.6"E

Kroksätra

G:a tullstationen Lutnes

61°04'29.5"N 12°34'32.8"E

Rörbäcksnäs, busshållplats i korsning Kroksätra/Torgås

61°07'43.4"N 12°48'51.4"E

Gördalen

Linnes, grusplan

61°32'46.4"N 12°30'02.3"E

Utsiktstorn Erik-Knutsåsen

61°40'29.0"N 12°30'05.2"E

Ådalsvollen väg 322

Ådalsvollen

63°39'52.6"N 12°03'26.6"E

Vägkorsning väg 322 och E14

63°24'00.9"N 12°49'39.0"E

Ådalsvollen väg 336

Ådalsvollen

63°39'52.6"N 12°03'26.6"E

Parkeringsficka väg 336

63°36'19.9"N 13°07'54.3"E

Valsjöbyn

Rastplats gräns NO

64°05'28.1"N 14°03'08.2"E

Rastplats Valsjöbyn

64°04'05.9"N 14°08'20.9"E

Gäddede väg 342

Gräns Väg 74/väg 342

64°28'39.5"N 14°05'13.6"E

Gäddede returstation/Ica

64°29'56.5"N 14°08'29.3"E

Gäddede via Lermon

Tunnsjö - via Lermon

64°38'35.1"N 13°41'59.7"E

Gäddede returstation/Ica - via Lermon

64°29'56.5"N 14°08'29.3"E

Gäddede via Björkvattnet

Tunnsjö - via Björkvattnet

64°38'35.1"N 13°41'59.7"E

Gäddede returstation/Ica - via Björkvattnet

64°29'56.5"N 14°08'29.3"E

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Justerade benämningar, start- och slutpunkter för anvisade platser.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)