Tullverket

Samlad garanti – tillstånd

Samlad garanti innebär att du ställer garanti för tull och andra avgifter för två eller flera händelser, deklarationer eller tullförfaranden. För att få använda samlad garanti behöver du tillstånd. Dessutom behöver du ett separat tillstånd till det förfarande som garantin avser.

Tillståndskod: CGU

Det finns ett antal olika förfaranden som ställer krav på garanti för att du ska få använda tillståndet för förfarandet. Till exempel krävs i regel tillstånd till samlad garanti för tullager, aktiv förädling och betalningsanstånd.

Tillståndet till själva förfarandet måste du däremot söka separat. Det innebär att det som regel krävs två tillstånd, ett för garantin och ett för förfarandet, innan ditt företag kan börja utöva den verksamhet som tillståndet avser.

Om tillståndet i fråga gäller en förenklad tillståndsansökan som bara omfattar en enda deklaration, finns det möjlighet att ställa en individuell garanti.

Läs om individuell garanti.

Vem kan få tillstånd?

 • Företaget ska ha ett Eori-nummer.
  Läs mer och ansök om Eori-nummer.
 • Företaget ska vara etablerat i EU.
 • Företaget ska ha tillgänglig bokföring i Sverige.
 • Företaget ska bedriva eller planera att starta verksamhet som omfattas av tillståndet i Sverige.
 • Företaget ska regelbundet använda sig av de berörda förfarandena, driva en anläggning för tillfällig lagring eller uppfylla kriteriet om kompetens i artikel 39 d i tullkodexen.
  Läs om kompetenskriteriet.
 • Företaget ska uppfylla kriteriet om efterlevnad i artikel 39 a i tullkodexen.
  Läs om efterlevnadskriteriet.

Referensbelopp

Den samlade garantin utgår från ett referensbelopp som fastställs under handläggningen. Du ska själv räkna ut ett preliminärt referensbelopp som du ska ange i din ansökan.

Läs om hur du beräknar referensbeloppet.

Val av garanti vid samlad garanti

Tullverket godtar följande former av garantier. Vid borgensförbindelse godtar Tullverket endast garantier som är textmässigt utformade enligt nedanstående garantibilagor samt utfärdade av bank eller kreditbolag godkänt av Finansinspektionen:

Skicka borgensförbindelse eller pantförskrivning i original

Garanti i form av en borgensförbindelse eller pantförskrivning ska skickas i original per post till:

Tullverket
Box 27311
102 54 Stockholm.

Så här ansöker du

Du ansöker om tillståndet i EU:s gemensamma tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS. Det är även där du kommer att få ditt beslut och andra meddelanden från Tullverket om din ansökan.

För att nå Systemet för tullbeslut måste du ha behörighet till e-tjänsterna på tullverket.se. Om ditt företag inte redan har behörighet till e-tjänsterna, så ansök omgående för att ha behörigheten klar när du ska söka tillståndet.

Det finns hjälptexter här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du fyller i din ansökan. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till e-tjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.

Läs om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.


Nedsättning av garanti

Om ditt företag uppfyller vissa villkor och kriterier finns det möjlighet att få garantibeloppet nedsatt. För att få nedsättning måste du ansöka om det i din tillståndsansökan.

Om du ansöker om nedsättning av garantibeloppet ska du till ansökan bifoga underlag som visar att du uppfyller villkoren för detta.

Läs om vilken nedsättning du kan få och villkoren för detta.

Länk till ansökan om nedsättning av samlad garanti till 50 procent (TV-nummer: 760.88) Pdf, 277.5 kB.

Länk till ansökan om nedsättning av samlad garanti till 30 procent (TV-nummer: 760.87) Pdf, 296.5 kB.

Länk till ansökan om nedsättning av samlad garanti till 0 procent (TV-nummer: 760.89) Pdf, 361.8 kB.

Hjälp till att fylla i nedsättning av samlad garanti, se Avsnitt III, redovisnings- och logistiksystem. Pdf, 1.4 MB. 

Vad gäller när du har fått ditt tillstånd?

Vilka villkor som gäller specifikt för ditt företag framgår av tillståndet.

Det är också viktigt att du sätter dig in i de villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Läs mer om villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Ändra i ett tillstånd

Om du behöver ändra uppgifterna i ett tillstånd till samlad garanti ska du göra det i Systemet för tullbeslut, CDS. För att nå systemet måste du ha behörighet till e-tjänsterna på tullverket.se.

Så här får du behörighet till e-tjänsterna.

Hjälptexter till Systemet för tullbeslut

Det finns hjälptexter till Systemet för tullbeslut här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du gör din ändring. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.

Läs om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)