Tullverket

Turkiet – tullunionen

Här hittar du de regler som gäller för att få förmånsbehandling för varor som inte omfattas av handelsavtalen med Turkiet. Du kan också se vilka intyg som används och hur länge intygen är giltiga.

Tillämpningsföreskrifter

Tillämpningsföreskrifter för tullunionen, beslut nr 1/2006 av tullsamarbetskommittén EG-Turkiet, EUT L 265, 2006.

Varuomfattning

Alla varor som inte är upptagna i handelsordningen för vissa jordbruksprodukter eller i avtalet om handel med kol- och stålprodukter omfattas av tullunionen.

Intyg

Det intyg som används från Turkiet är följande:

  • Varucertifikat A.TR.

Läs mer om varucertifikat A.TR.

Leverantörsdeklarationer används när ursprunget behöver styrkas för varor som omfattas av tullunionen, till exempel för kumulationsändamål. Se artikel 44–52 i tillämpningsföreskrifterna ovan.

Giltighetstid

Intyg från Turkiet är giltigt i:

  • 4 månader

Avtal

Beslut 1/1995 fattat av associeringsrådet för EG och Turkiet om genomförande av den slutgiltiga fasen av tullunionen, EGT L 35, 1996

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)