Tullverket

Återexport efter aktiv förädling

Om du avslutar den aktiva förädlingen med återexport ska du lämna en deklaration om återexport. För att få ett bevis på att varorna har exporterats är det viktigt att du fyller i rätt koder i deklarationen.

Deklaration om återexport

Deklaration ska lämnas elektroniskt via EDI eller TID till tulldatasystemet.
Begäran om tullklarering ska ske hos den tullklareringsexpedition (exporttullkontor) som är ansvarig för övervakning av den plats där exportören är etablerad eller där varorna packas eller lastas för att sändas på export eller från en godkänd plats där varorna lastas för export.

Läs mer om godkänd plats vid export.  

Tänk på följande när du fyller i uppgifterna för återexport i deklarationen

Fält 31 – Varubeskrivning

Beskrivningen av förädlingsprodukterna ska stämma överens med uppgifterna i tillståndet.

Fält 33 – Varukod

Varukoden för förädlingsprodukterna ska stämma överens med tillståndet.

Fält 37 – Förfarande

Ange förfarandekod 3151.

Vid export i förväg ska du istället ange förfarandekod 1100. För detta krävs särskilt medgivande.

Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd

Ange dokumentkod C601 och tillståndsnumret för aktiv förädling.

Fält 44 – Särskilda upplysningar

Ange koden 30400. Se mer information under rubriken Exportbevisning nedan. Ange tulldeklarationens tullid för de importerade varorna.

Fält 46 – Statistiskt värde

Det statistiska värdet ska anges som om de återexporterade varorna helt producerats inom EU.

Läs mer om hur du fyller i exportdeklarationen i Tullverkets deklarationshandledningar.

Exportbevisning

För att få ett bevis på att varorna har exporterats ska du i deklarationen ange koden 30400 i fält 44, så att det framgår av exportföljedokumentet (EAD) att ni vill ha ett exportbevis. För att utförseltullkontoret ska kunna bekräfta att varorna har förts ut ur EU behöver du visa upp din vara och exportföljedokumentet (EAD) på utförseltullkontoret.

Beviset på att varorna fysiskt har lämnat EU sker genom att utförseltullkontoret bekräftar exporten elektroniskt. I de fall det rör sig om indirekt export (utförseltullkontoret ligger i annat medlemsland) behöver du inte ange koden 30400 eftersom dessa exporter alltid avslutas elektroniskt i EU-systemet Export Control System (ECS). Notera dock att du ändå bör ange koden 30400 för sändningar som kan komma att omdestineras till ett svenskt utförseltullkontor.

Om du vill kunna se vilka exporter som har utförselbekräftats och eventuellt skriva ut ett exportbevis bör du se till att ditt företag har tillgång till tjänsten Exportbevis på tullverket.se eller den myndighetsgemensamma tjänsten Mina meddelanden.

Här hittar du mer om exportbevis.

Här hittar du Tullverkets tjänster för företag.

Transitering vid återexport

I det fall där en deklaration om återexport har lämnats och varorna (förädlingsprodukterna) ska transiteras är det avgångstullkontoret för transiteringen som ska utförselbekräfta återexporten av varorna. Som godkänd avsändare måste du visa upp för avgångstullkontoret transiteringen och EAD för återexporten, för att tullkontoret ska kunna utförselbekräfta varorna som deklarerats till återexport.

Varor som befinner sig i EU under aktiv förädling har status som icke-unionsvaror. Du måste därför starta en T1-transitering. Du kan använda en godslokalkod för tullager, tillfälligt lager eller godkänd plats för export när du startar en transitering under förenklat förfarande.

På transiteringsdeklarationen ska du i dataelement 12 01 000 000 (Tidigare dokument) på House consignment-nivå ange koden N830 (exportdeklaration) och referens till deklarationen om återexport för varorna. Observera att under perioden med övergångsregler ska uppgiften anges på House consignment item-nivå.

Det är möjligt att transportera varorna utan transitering till utförseltullkontoret. Det är då extra viktigt att deklarationen om återexport blir utförselbekräftad.

För närmare upplysning angående transitering, kontakta din speditör eller din tullklareringsexpedition.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Texten om uppgifter som ska anges i transiteringsdeklarationen ändrad eftersom NCTS fas 5 har införts.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)