Tullverket

Lossning av gods/proviant till fartyg

I den här tjänsten ansöker du om lossningsmedgivande av gods/proviant till fartyg. Detta gäller leveranser som går under transiteringsförfarande.

När en transport av varor som är under transiteringsförfarande ankommer till fartyget ska du skicka en ankomstanmälan med samtidig begäran om lossning.

Detta anmäler du i e-tjänsten ovan. Tullverket behandlar din begäran och återkommer med besked, varorna får inte lossas innan medgivande erhållits från Tullverket.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Default värde

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000