Tullverket

Förmånsbehandling i Tulltaxan

I Tulltaxan kan du se om du kan begära förmånsbehandling av en vara. Här får du veta hur du söker information om förmånsbehandling i Tulltaxan.

Gå in under Åtgärder och Sök varukod detaljer i Tulltaxan. Fyll i din varas varukod och landkod för det land du ska importera ifrån. Om det i kolumnen på vänster sida, under Åtgärdstyp, står ”preferenstull”  eller ”preferenskvot” betyder det att det är möjligt att få förmånstull för varan.

Du behöver känna till att ett GSP-, AVS- eller ULT-land behöver ha uppfyllt meddelandeskyldigheten för att varor med ursprung där ska kunna ges förmånsbehandling. I Kodförteckningen kan du se vilka länder som ingår i GSP, AVS och ULT.

Länder som ingår i GSP, AVS och ULT

I Kodförteckningen kan du se vilka länder som ingår i GSP, AVS och ULT.

Där väljer du kodtypen Grupper av länder och regioner. Välj sedan någon av landgruppskoderna för GSP (2005, 2020 eller 2027), AVS (1032, Ekonomiska partnerskapsavtalen) eller ULT (2080). Då visas en lista över alla de länder som ingår i respektive landgruppskod.

Läs om vad meddelandeskyldigheten innebär och se vilka länder som inte har uppfyllt kravet.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)