Tullverket

Slutanvändning

Om den vara du importerar ska användas för ett särskilt ändamål kan du ansöka om tillstånd till slutanvändning som kan ge dig tullnedsättning eller tullbefrielse.

Ett särskilt ändamål kan vara till exempel till ett fartyg eller ett flygplan. Ett annat att den vara du importerar inte tillverkas i tillräckligt stor omfattning inom EU.

Information finns i Tulltaxan

I söktjänsten Tulltaxan kan du ta reda på om din vara omfattas av slutanvändning. Där kan du läsa i fotnoter om tullbefrielse eller tullnedsättning är möjlig för varje vara. Du kan också läsa om vilka villkor som gäller för att kunna ta del av förmånen. Information om villkor för fartyg och delar till luftfartyg hittar du under de särskilda bestämmelserna i tulltaxans inledningsavsnitt IIA och IIB.

Se i Tulltaxan om din vara omfattas av slutanvändning.

Krav på garanti

Tänk på att du behöver ställa garanti för tull och annan skatt, exempelvis mervärdesskatt, för importvaran.

Läs om garanti.

Du behöver tillstånd

För att använda förfarandet slutanvändning behöver du ansöka om ett tillstånd från Tullverket.

Ansök om tillstånd till slutanvändning.

Importdeklaration vid slutanvändning

När varorna kommer ska du lämna en importdeklaration. Det är viktigt att du hänvisar till ditt tillstånd till slutanvändning och anger rätt förmånskod beroende på vilken typ av vara du importerar.

Läs mer om hur du ska fylla i importdeklarationen.

Avräkningsnota

När du avslutar förfarandet slutanvändning måste du lämna en avräkningsnota där du redovisar hur de varor du har anmält till förfarandet har kommit till rätt slutanvändning. Om du inte lämnar något avräkningsnota, eller om den lämnas för sent, kan du få betala tull, skatt och andra avgifter för varorna.

Läs mer om avräkningsnota.

Befordran av varor

Varor som har hänförts till förfarandet slutanvändning får flyttas (befordras) mellan olika operatörer och platser i unionen utan andra tullformaliteter än de bokföringsmässiga. För att du ska få göra det måste det finnas inskrivet i ditt tillstånd.

De tillståndshavare som använder sig av befordran av varor har allt ansvar för att förfarandet avslutas korrekt och ska också lämna in avräkningsnotan.

Läs mer om befordran av varor.

Överföring av rättigheter och skyldigheter

Vissa rättigheter och skyldigheter för varor som har hänförts till slutanvändning kan föras över till en annan aktör utan att denne behöver lämna en tulldeklaration för samma förfarande. För att du ska få göra det måste det vara beviljat i ditt tillstånd till slutanvändning. Förutsättningarna för hur överföringen kan genomföras redovisas i ditt tillstånd. Finns din mottagare i ett annat EU-land behöver du ett tillstånd som involverar mer än en medlemsstat.

Mottagaren av varorna behöver inte ha något eget tillstånd. Det är du som tillståndshavare som ska lämna in avräkningsnotan.

Läs mer om överföring av rättigheter och skyldigheter.

Använda likvärdiga varor

Likvärdiga varor är unionsvaror som används istället för importerade varor som hänförts till förfarandet. Likvärdiga varor ska normalt omfattas av samma åttasiffriga KN-nummer och ha samma handelskvalitet och tekniska egenskaper som de varor de ersätter. Undantag från detta kan förekomma. De särskilda bestämmelser som anges i bilaga 71‑04 till kompletteringsförordningen ska gälla för varor som avses i den bilagan.

Kompletteringsförordningen, läs mer i bilaga 71-04.

Användning av likvärdiga varor får inte tillåtas i något av följande fall:

  • om det skulle medföra oberättigade fördelar i fråga om importtull eller när det föreskrivs i unionslagstiftning
  • om de likvärdiga varorna som ska hänföras till slutanvändning skulle omfattas av en preliminär eller slutgiltig antidumpningstull, utjämningstull, skyddstull eller en tilläggstull vid en eventuell övergång till fri omsättning
  • i fråga om varor eller produkter som är genetiskt modifierade eller innehåller beståndsdelar som har modifierats genetiskt
  • när varorna ska förflyttas med överföring av rättigheter och skyldigheter
  • vid ansökan om tillstånd i tulldeklarationen.


För att få använda likvärdiga varor måste det vara beviljat i ditt tillstånd.

Varor som inte kommer till avsedd användning

Om varorna inte har använts för den föreskrivna slutanvändningen inom tidsfristen måste du anmäla detta till Tullverket.

Läs mer om varor som inte kommer till avsedd användning.

Lär dig mer

Gå en kurs hos Tullverket och lär dig mer om slutanvändning. Under kursen får du lära dig mer om förfarandet slutanvändning, när och hur du använder det och vilka varor det gäller.

Läs mer och anmäl dig till en kurs om slutanvändning.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)