Tullverket

Upprätta en tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring vid export

Du kan ansöka om att få upprätta en tulldeklaration genom att registrera deklarationsuppgifterna i deklarantens bokföring.

På vissa villkor får du skicka varor direkt från företaget eller andra platser som Tullverket har godkänt. Du deklarerar varorna genom att registrera tulldeklarationen i bokföringen. Därefter ska du anmäla varorna till Tullverket för att få dem frigjorda. Sedan lämnar du en tulldeklaration i efterhand till Tullverket i form av kompletterande deklaration.

Den här typen av deklaration kan du bara använda vid direkt export, det vill säga när varorna lämnar EU direkt från ett svenskt utförseltullkonto, och det inte ska finnas ett krav på att lämna säkerhets- och skyddsuppgifter i deklarationen. I praktiken kan deklarationen därför bara användas vid export eller återexport till Norge samt i vissa särskilda fall till andra länder inom säkerhets- och skyddszonen.

Läs mer om direkt och indirekt export.

Registrering i deklarantens bokföring kan också användas för andra tullförfaranden, exempelvis import.

Läs om deklaration genom registrering i deklarantens bokföring vid import.

Du behöver tillstånd

För att få upprätta en deklaration genom registrering i deklarantens bokföring behöver du ett tillstånd från Tullverket.

Läs mer och ansök om tillstånd till registrering i deklarantens bokföring.

Registrering i bokföringen

För att deklarera varorna gör du registreringen i deklarantens affärssystem. Registreringen ska innehålla alla uppgifter motsvarande minst en förenklad deklaration och måste göras innan Tullverket kan frigöra varorna till förfarandet.

I samband med registreringen ska det gå att identifiera en händelse eller statusförändring i deklarantens affärsystem. Från registreringen ska det finnas en spårbarhet till styrkande handlingar via ett unikt referensnummer.

Registreringen ska i sina beståndsdelar lagras i ursprungligt skick i 5 år plus innevarande år. Registreringen i bokföringen ska på begäran kunna presenteras och skickas till Tullverket. Spårbarhet enligt stycket ovan ska även finnas under tiden för arkivering.

Anmälan till Tullverket

Sändningar ska anmälas till Tullverket innan de får frigöras. Det gör du genom att skicka in ett elektroniskt aviseringsmeddelande (ALE). När du har fått ett exportmedgivande från Tullverket i ett svarsmeddelande (ZEL) är varorna frigjorda för export och får lämna lastplatsen.

Utförsel av varorna

Varorna ska sedan anmälas till utförsel vid det svenska utförseltullkontor där varorna lämnar EU:s tullområde. Det gör ni genom att ange deklarationens MRN-nummer till utförseltullkontoret (exportföljedokument ska inte användas). MRN-numret kan anges exempelvis på ett kommersiellt eller ett administrativt dokument.

Följande uppgifter om tillståndet ska tydligt framgå av dokumentet:

  • varuslag
  • godsmärkning, kollis antal och slag
  • bestämmelseland
  • tillståndstyp ”EIR” och beslutande tullmyndighet ”SE009251”
  • unikt referensnummer med spårbarhet till registreringen i deklarantens bokföring.

Klareringsbevis export

Du kan själv generera ett bevis om klarering genom att ange lastplatskoden för till exempel en hamn eller flygplats i ALE-meddelandet. När du skickar ett ALE-meddelande och anger en lastplatskod genereras automatiskt ett meddelande om klareringsbevis export (ZKL). Det innebär att informationen om de anmälda varorna skickas elektroniskt till en mottagare, till exempel en utskeppningshamn.

Läs mer om elektroniska klareringsbevis för export.

Kompletterande tulldeklaration

Inom 11 dagar efter registreringen i deklarantens bokföring ska du lämna en kompletterande deklaration. Den lämnar du med meddelandetypen UFF.

Den kompletterande deklarationen får vara allmän eller sammanfattande. Sammanfattande deklarationer lämnas per exportör, bestämmelseland och transportsätt.

Om du använder en sammanfattande deklaration ska alla registreringar i deklarantens bokföring under ett dygn eller en kalendermånad följas av en kompletterande deklaration som omfattar samtliga sändningar. En kompletterande dygnsdeklaration ska du lämna senast 11 dagar efter frigörandet. Gör du istället en kompletterande månadsdeklaration ska du lämna den senast den 13:e dagen i påföljande månad. Taxebestämmande dag/utlämningsdag ska vara i den månad som deklarationen avser. Om deklarationen exempelvis skickas in den 13 februari och exporten avser januari anger du 31 januari som taxebestämmande dag.

Handledningar för elektroniska meddelanden och tulldeklarationer

Tullverket har tagit fram deklarationshandledningar för att hjälpa dig att fylla i de olika meddelandetyperna.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)