Tullverket

Meddelanden i Systemet för tullbeslut

Här får du hjälp med hur du ska göra för att läsa och svara på Tullverkets meddelanden om ditt tillstånd eller din ansökan i Systemet för tullbeslut.

På den här sidan får du hjälp med vilka val du ska göra och hur du ska fylla i fälten på följande sidor:

  • Startsida
  • Lista över mottagna meddelanden
  • Meddelande på ansökan/tillståndet

Logga in

Börja med att logga in i Systemet för tullbeslut.

Läs om hur du loggar in i systemet.

Startsida

Den första sidan du kommer till när du har loggat in är Startsidan, där du bland annat ser dina senaste meddelanden från Tullverket. Välj Mottagna meddelanden – Lista över mottagna meddelanden i menyn.

Bild av sidan Startsida i CDS med fliken Mottagna meddelanden markerad


Lista över mottagna meddelanden

På sidan Lista över mottagna meddelanden visas en lista över ditt företags meddelanden från Tullverket. Leta upp det meddelande du vill läsa och välj sedan Visa meddelande.

Bild av sidan Lista över mottagna meddelanden i CDS


Har du många meddelanden kan du sortera dem för att lättare hitta det du letar efter. Om du till exempel väljer fallande ordning i kolumnen Ankomstdatum ser du det nyaste meddelandet överst. Det går också att sortera efter andra kolumner.

Du kan också begränsa din sökning genom att exempelvis skriva in tillståndskoden tillsammans med jokertecken (* eller %) i någon av kolumnerna Ansökningsnummer eller Tillståndsnummer. Skriver du SEDPO* sorterar du bara fram meddelanden som du fått som är kopplade till din ansökan om eller ditt tillstånd till betalningsanstånd.


Förklaringar av några av kolumnernaTyp av meddelande

Typ av meddelande – Se exempel på meddelanden längre ner.

Kan besvaras

Här kan du se om du kan svara på meddelandet eller inte.
Ja = Du kan svara på meddelandet.
Nej = Du kan inte svara på meddelandet.

Ankomstdatum

Den dag ditt företag fick meddelandet i Systemet för tullbeslut

Sista svarsdag

Sista dag för att svara på meddelandet. Är fältet tomt går det inte att svara på meddelandet.

Status

Status på meddelandet:
Oläst = Företaget har inte läst meddelandet.
Besvarat = Företaget har svarat på meddelandet.
Läst = Företaget har läst meddelandet.


Utgångsläget är att kolumnen är filtrerad och därför visas bara nya och olästa meddelanden. Vill du se andra eller alla meddelanden kan du välja det i rullisten.


Exempel på meddelandenMeddelande om godtagen ansökan

Din ansökan har gått igenom vår första granskning.

Meddelande om att ansökan inte godtas

Meddelande om avvisad ansökan. Din ansökan har inte gått igenom vår första granskning.

Begäran om ytterligare uppgifter

Du behöver skicka in fler uppgifter i ärendet genom att svara på meddelandet.


I kolumnen Sista svarsdag ser du när du senast behöver svara. Om du inte svarar på meddelandet i systemet måste vi vänta svarstiden ut innan vi kan gå vidare i ditt ärende.


Skäl för övervägande om beslut

Du ges rätten att bli hörd innan vi fattar beslut i ditt ärende. Det betyder att du har rätt att yttra dig om det beslut vi kommer att fatta.


Du har möjlighet att svara på meddelandet inom 30 dagar från det att meddelandet skickades. Om du inte svarar på meddelandet i systemet måste vi vänta svarstiden ut innan vi kan gå vidare i ditt ärende.


Meddelande om fattat beslut

Tullverket har tagit ett beslut i ärendet.

Bekräftelse på mottaget meddelande

Meddelande att din ansökan eller begäran tagits emot av systemet.

Begäran om kommunikation

Meddelande som ska besvaras.


I kolumnen Sista svarsdag ser du när du senast behöver svara.


Meddelande på ansökan/tillståndet

När du har valt Visa meddelande kommer du till någon av sidorna Meddelande på ansökan eller Meddelande på tillståndet, beroende på om meddelandet gäller en ansökan eller ett tillstånd. Här kan du läsa vad som står i meddelandet.


Bild av sidan Meddelande på tillståndet i CDS


Gå in under tredje fliken, som heter Specifika uppgifter för meddelandet, och läs meddelandet. Här ser du också vilken som är den sista dagen för att svara på meddelandet, i de fall du kan lämna ett svar.

För att svara på meddelandet väljer du Lämna svar längst upp på sidan.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering