Tullverket

Produktsäkerhet

Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EG) nr 339/93

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet

Produktsäkerhetslag (2004:451)

Produktsäkerhetsförordning (2004:469)

Förordning om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn (2014:1039)

Tullag (2016:253) 1 kap. 4 §

Tullförordning (2016:287) 4 kap. 19–21 §

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Uppdaterade länkar till föreskrifter.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)