Tullverket

Ställa garanti vid transitering

När du ska transitera en vara behöver du ställa en garanti som motsvarar kostnaderna för tull, moms och eventuellt andra skatter. Garantin är en säkerhet till Tullverket att dessa kostnader betalas även om något oförutsett inträffar.

Du kan välja att ställa en garanti för en enda transitering (individuell garanti) eller för flera transiteringar (samlad garanti).

Individuell garanti

En individuell garanti gäller för en enda transitering och kan ställas i form av

  1. en kontant deposition
  2. en borgensman, exempelvis en bank.

Garantin ska täcka hela den skuld som kan uppstå om transiteringen inte avslutas på rätt sätt.

Samlad garanti

Transiterar du varor ofta kan du ansöka om samlad garanti hos Tullverket. En samlad garanti gäller för flera transiteringar och ställs i form av en borgensman, exempelvis en bank. När du ansöker om samlad garanti beräknas ett referensbelopp för alla dina transiteringar som garantin ska kunna täcka. Om du blir beviljad tillstånd bedömer Tullverket hur stor garanti du behöver ställa och om du eventuellt kan få undantag från ställande av garanti.

Läs mer och ansök om tillstånd att använda samlad garanti eller undantag från från ställande av garanti.

TIR-carnet

Du som transiterar på en TIR-carnet behöver inte ställa någon ytterligare garanti. En TIR-carnet är både en transiteringsdeklaration och en garanti för de varor som omfattas av den. Inom EU innebär en TIR-carnet en garanti som motsvarar 100 000 euro.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)