Tullverket

Södra Afrika (SADC)

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Bestämmelserna gäller SADC-länderna Botswana, Eswatini, Lesotho, Moçambique, Namibia och Sydafrika.

Ursprungsregler

Avtalet om ekonomiskt partnerskap artikel 22 Pdf, 371.2 kB., protokoll 1 Pdf, 1.4 MB..

Kumulation

Kumulation är ett begrepp som används i alla EU:s handelsavtal. Kumulation innebär att man kan använda material med ursprung i ett annat land än exportlandet som ursprungsmaterial.

Södra Afrika tillämpar avtalet om ekonomiskt partnerskap protokoll 1, artikel 3–6 Pdf, 390.2 kB. och artikel 30 Pdf, 371.1 kB..

Se meddelande från kommissionen om kumulation EUT C131 2022, EUT C316/3 2023.

Se undantag om kumulation, EUT C211 2022.

Varuomfattning

Avtalet om ekonomiskt partnerskap artikel 23–25 Pdf, 376.9 kB. och bilaga I Pdf, 5.8 MB., II Pdf, 3.2 MB. och III Pdf, 1.3 MB..

Ursprungsintyg

För att kunna få förmånsbehandling när du importerar en vara behöver du styrka varans ursprung med ett ursprungsintyg. Samma sak gäller för att din handelspartner ska få förmånsbehandling när du exporterar en vara.

Det ursprungsintyg som används till och från Södra Afrika är:

Varucertifikat EUR.1 eller ursprungsdeklaration på faktura eller annat kommersiellt dokument.

  • Varucertifikat EUR.1 fylls i av exportören eller av dennes ombud på exportörens ansvar i det land varan fysiskt exporteras från.
  • Varan måste ha sitt ursprung i EU eller Södra Afrika och detta ursprung styrks med ett korrekt ifyllt och godkänt EUR.1 certifikat.
  • Varucertifikat EUR.1 används för att utnyttja förmånliga , oftast helt tullfria tullsatser i importlandet. Certifikatet bestyrks av tullmyndigheterna i exportlandet.

Tillstånd att vara godkänd exportör krävs för att få upprätta ursprungsdeklarationer för sändningar över värdegränsen nedan. Hur du ansöker om att bli godkänd exportör, kan du läsa om på sidan Ursprungsintyg, tillstånd.

Läs mer om ursprungsintyg vid import på sidan Intyg för förmånsbehandling vid import.

Läs mer om ursprungsintyg vid export på sidan Intyg vid export

Värdegränser

Denna värdegräns gäller för att få upprätta ursprungsdeklarationer utan tillstånd att vara godkänd exportör:

Ursprungsdeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK

Dessa värdegränser gäller för import som inte ska anses har kommersiellt syfte om nedan villkor är uppfyllda:

  • Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
  • Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

För dessa sändningar behöver du inte betala tull, men däremot ska du betala moms.

Villkor:

  • Importen är av tillfällig karaktär.
  • Importen består av uteslutande produkter för mottagarnas, de resandes eller deras familjers personliga bruk.
  • Det på grund av produkternas beskaffenhet och kvantitet är uppenbart att syftet inte är kommersiellt.

Giltighetstid för ursprungsintyg

Ursprungsintyg från Södra Afrika är giltiga i:

  • 10 månader

Avtal

Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan, rådets beslut (EU) 2016/1623, EUT L250, 2016.

Se rättelse till avtalet, EUT L146, 2022.

Avtalet tillämpas provisoriskt för Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia och Sydafrika från 10 oktober 2016, EUT L274, 2016.

Från och med den 4 februari 2018 tillämpas avtalet provisoriskt även för Moçambique, EUT L38, 2018.

______________      
EUT = Europeiska unionens officiella tidning
Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)