Tullverket

Tullkontor i vägtrafiken mellan Sverige och Norge

Nedan hittar du uppgifter om de tullkontor som Tullverket har anvisat för ankomst av varor och transportmedel.

Om varorna är under transitering tillämpas reglerna för transiteringsförfarandet. Se Transitera varor.

Villkor

Vilka tullformaliteter som ska fullgöras vid ett tullkontor beror på vilka omständigheter som är aktuella för det enskilda fordonet.

  • Fordonet och medhavda varor ska föras på en väg där det finns ett tullkontor (tullväg). Efter särskilt beslut av Tullverket får det ske vid en annan tid än ordinarie öppettid (artikel 135.1 i tullkodexen, 5 kap. 6 och 9 §§ tullordningen).
  • Varornas ankomst ska anmälas till tullen (artikel 139.1 i tullkodexen).
  • Varorna får föras bort från platsen för anmälan först efter medgivande från Tullverket (artikel 139.7 i tullkodexen).
  • Icke-unionsvaror som har anmälts till tullen är i tillfällig lagring (artikel 144 i tullkodexen). Icke-unionsvaror ska omfattas av en deklaration för tillfällig lagring (artikel 145 i tullkodexen, 6 kap. 6 och 8 §§ tullordningen).

För att ankomma till ett tullkontor och fullgöra tullformaliteter på annan tid än ordinarie öppettid krävs ett särskilt beslut av Tullverket om undantag från tid, trafiktillåtelse (5 kap. 6 och 9 §§ tullordningen).

Här hittar du information om trafiktillåtelse för vägtrafik mellan Sverige och Norge.

Anvisade tullkontor och deras öppettider

Via länkarna nedan hittar du information om våra tullkontor (tullklareringsexpeditioner). På webbsidan för respektive tullkontor hittar du GPS-koordinater och aktuella öppettider.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)