Tullverket

Goda tullrutiner – så planerar, kontrollerar och följer du upp din verksamhet

Att ha goda tullrutiner på ett företag är mycket viktigt. Här berättar vi om hur du kan planera, kontrollera och följa upp din verksamhet.

Deklarantens ansvar

Här får du information om vad ett tullombud är, vad som är deklarantens ansvar och vilka dokument, så kallade styrkande handlingar, som du behöver spara.

Deklarantens ansvar

Den viktiga egenkontrollen

Här får du tips om hur du kan skapa goda rutiner och interna kontroller i din verksamhet med hjälp av rutinbeskrivningar, transaktionstester och genom att använda Tullverkets e-tjänster.

Den viktiga egenkontrollen

Tullrevision – hur går det till?

En tullrevision är en kontroll som Tullverket gör för att se att uppgifterna som ditt företag lämnat i tulldeklarationerna är riktiga. Vi kontrollerar också att du har anmält alla importerade och exporterade varor på rätt sätt och att ditt företag har bra och riktiga rutiner kring tullhanteringen.

Tullrevision – hur går det till?

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)