Tullverket

Vanliga missförstånd

Här reder vi ut vanliga missförstånd kring Tullverkets verksamhet och befogenheter. Vi förklarar också begrepp som brukar leda till frågor.

Tullverkets uppdrag

Tullverket är en statlig myndighet som ska kontrollera flödet av varor in och ut ur Sverige, bidra till ett säkert samhälle och säkerställa konkurrensneutral handel. Vårt arbete ska leda till att korrekt tull, skatter och andra avgifter tas in samt att restriktioner för in- och utförsel följs.

Vi förenklar den legala handeln och förhindrar den illegala genom att erbjuda smidiga tullrutiner för utrikeshandeln, en enkel gränspassage för resande och ett effektivt gränsskydd.

Här kan du läsa mer om Tullverket.

Här kan du läsa mer om kontroller vi gör på uppdrag av andra myndigheter.

Säkerhetskontroller på flygplatser

Det är inte Tullverket som sköter säkerhetskontrollerna på flygplatser. I Sverige är det Transportstyrelsen som ansvarar för säkerhetskontrollen och den är oftast bemannad av ett säkerhetsbolag.

Läs mer på Transportstyrelsen.se

Inre och yttre gräns

I tullkontrollsammanhang används begreppen inre gräns och yttre gräns. Med inre gräns menar vi en gräns mot ett annat EU-land. Med yttre gräns menar vi en gräns mot ett land utanför EU. Vi har olika befogenheter beroende på om vi arbetar vid inre eller yttre gräns.

Polismyndighetens befogenheter

Det finns en rad områden där Tullverkets uppdrag förväxlas med polisens uppdrag. Det gäller till exempel passkontroll, människosmuggling, trafficking och utförsel av stulna bilar. Det här är polisens ansvarsområde. Men vi samarbetar med polisen, bistår dem när det behövs och meddelar om vi ser något som är misstänkt.

Läs mer på Polisen.se

Visste du att det är Polismyndigheten som ansvarar för de tillfälliga inregränskontrollerna, inte Tullverket? Tullverket kontrollerar varor vid gränsen, så kallade tullkontroller.

Läs mer om de tillfälliga inregränskontrollerna och id-kontroller på Polismyndighetens webbplats.

Importdeklaration vid beställning på nätet

Det är inte Tullverket som gör deklarationerna när en köpare beställer något över internet från ett land utanför EU. När en person som beställt något meddelas att det står ”under tullbehandling” så innebär det att post- och kurirföretaget sköter administrationen kring tull och moms åt beställaren.

Var är mitt paket?

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)