Tullverket

Utrotningshotade djur och växter

Det är förbjudet att föra utrotningshotade djur och växter – och produkter av sådana djur och växter – över Sveriges gräns utan tillstånd.

Det här är reglerat i konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter. Den kallas Washingtonkonventionen eller Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Konventionen är en internationell överenskommelse mellan länder. Syftet är att bevara djur och växter från utrotning.

Den som bryter mot reglerna kan dömas till böter eller fängelse.

Hotade djur och produkter av hotade djur – Jordbruksverket

Hotade växter och produkter av hotade växter – Jordbruksverket

Cites

EU-kommissionens information om handel med utrotningshotade djur och växter

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)