Tullverket

Behörigheter

I den här tjänsten kan du som är behörighetsadministratör lägga till och ta bort användare och hantera användarnas behörigheter.

Vad kan jag göra inne i e-tjänsten Behörigheter?

Du kan

  • lägga till nya användare i ditt företag
  • ta bort användare i ditt företag
  • hantera användarnas behörigheter till olika tjänster
  • lägga till nya behörighetsadministratörer
  • ta bort behörighetsadministratörer.

En användare som tas bort kan fortfarande logga in men har inte tillgång till företagets tjänster och uppgifter.

I inloggat läge i Tullverkets e-tjänster kan du alltid

  • ändra ditt företags uppgifter: namn, e-post, telefonnummer och lösenord
  • byta inloggning mellan olika företag.

Hur gör jag?

Hur tar jag bort en användare?

1. Klicka på användarens namn i listan över alla användare.


2. Gå längst ner på sidan och klicka på Ta bort användare.


3. Nu får du upp denna ruta. Klicka på Ja om du vill ta bort användaren.

Hur lägger jag till en ny användare?

1. Klicka på Skapa ny användare.


2. Här kan du skriva in uppgifterna för den nya användaren.


3. Klicka på Spara. Nu finns den nya användaren i listan över alla användare.Text

Hur ändrar jag företagets uppgifter?

1. Klicka på pilen bredvid ditt inloggningsnamn.


2. Välj Ändra uppgifter.


3. Skriv in de nya uppgifterna och klicka på Spara.

Har vi någon behörighetsadministratör?

Du kan se vem eller vilka som är behörighetsadministratör i listan över användare inne i e-tjänsten Behörigheter. Under kolumnen med rubriken Behörighetsadministratör kan du se om det står Ja eller Nej på varje användare. På det namn där det står Ja är personen alltså behörighetsadministratör.

Hur lägger jag till en behörighetsadministratör?

Behörighetsadministratören kan ge flera personer på företaget behörighet som behörighetsadministratörer.

1. I listan över användare kan du klicka på den person som ska få status som behörighetsadministratör.


2. När du har klickat på personen kommer det upp en ny lista där du ser alla tjänster och vilka av dem som personen har behörighet till.


3. Klicka i den lilla rutan till höger om Behörighetsadministratör i listan, så att rutan blir ifylld och blå.


4. Längst ner på sidan måste du nu klicka på Spara behörigheter för att spara dina nya inställningar.


På samma sätt kan du gå in på den person som inte längre ska ha status som behörighetsadministratör, och klicka ur den blå rutan, så att den blir tom.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering