Tullverket

Handgjorda produkter (Handi)

Kvoterade tullförmåner för vissa hantverksprodukter

Varuomfattning och förmånsländer:

Bilaga IV, Pdf, 86.3 kB. kommissionens förordning (EG) 384/2003, EGT L 55, 2003

Tullkvot:

Kvoterad tullförmån (kvot 090104 - övriga och 090106 - textil)

Intyg:

Äkthetsintyg Pdf, 37.3 kB.

Behöriga myndigheter för utfärdande av äkthetsintyg, Pdf, 57.2 kB. EGT C 122, 1999

Avtal:

Rådets förordning (EG) 32/2000, Pdf, 234.7 kB. vissa hantverksprodukter, EGT L 5, 2000
______________
      
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT Europeiska unionens officiella tidning  

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.

4000