Tullverket

Hjälptexter om inloggning och bestyrkande i Pous

Här får du hjälp med inloggning och registrering av uppgifter (bestyrkande) i systemet för bevis om varors tullstatus, Pous-systemet.

Pous-systemet (Proof of union status) är avsett för digital tullhantering av tullstatusbevisen T2L(F). Det innebär att ni som företag ansöker om att få ett T2L(F) bestyrkt i systemet. Företag med tillstånd som godkänd utfärdare av bevis om varors tullstatus som unionsvaror (ACP) ska endast registrera sina T2L(F) i systemet.

Tullverket kommer att handlägga ärendena och ett eventuellt godkännande ges i varje enskilt ärende med ett tillhörande Pous MRN-nummer. Tullstatusbeviset ska även presenteras i Pous-systemet till tullmyndigheterna vid återinförsel av unionsvarorna till EU:s tullområde.

Ska ansökan om bestyrkande, registrering eller presentation ske i Sverige så ska alltid tullkontor Arlanda SE003033 anges. Oavsett var i Sverige varorna befinner sig. I andra EU-länder kan det finnas olika praxis och länderna kan till exempel godkänna att anmälan görs via nationella E-tjänster.

Logga in i Pous-systemet

Kontrollera att du har rätt behörighet för att skicka in ansökningar i systemet. Det finns både läs- och skickabehörigheter. Behörigheten registreras av behörighetsadministratören på ”din profil” i Tullverkets e-tjänster.

Så här gör du:

 1. Logga in i EU-kommissionens portal
 2. Välj "Customs".
 3. Välj "Sweden".
 4. Välj "Economic operator".
 5. Kryssa i rutan om samtycke (UUM&DS är en förkortning av "Uniform User Management & Digital Signature System. Det är ett behörighetssystem för informationsutbyte mellan medlemsländernas olika system).
 6. Klicka på "Skicka".
 7. Logga in med dina vanliga användaruppgifter i Tullverkets e-tjänster.
 8. När du har loggat in kommer du till startsidan, där du bland annat ser dina senaste meddelanden från Tullverket.


Ombud

Du som ombud måste kontrollera att du har rätt behörigheter för att logga in till Pous för de företag du är ombud för via Tullverkets e-tjänster. När du loggar in i Tullverkets e-tjänster ska du välja det företag du representerar. Det företag som du representerar tilldelar ombudet behörighet till Pous för att skicka in begäran om bestyrkande eller registrering.

Det innebär att alla företag loggar in som ”economic operator” i Pous. Ett ombud som ska företräda ett företag loggar inte in i eget namn. Istället behöver det företag som använder ombud under Pous i Tullverkets e-tjänster registrera den/de personer hos ombudet som ska ha behörighet att företräda företaget. Rent teknisk görs ingen skillnad på om personen som läggs till är en egen medarbetare eller en representant hos ett ombud.

Registrera en e-postadress

Meddelanden från Tullverket som rör din ansökan skickas i systemet för varors tullstatus (Pous). Ett sådant meddelande kan till exempel vara en begäran om komplettering i ett pågående ärende.

För att du ska veta att vi har skickat ett meddelande till dig i systemet behöver du registrera en e-postadress. Det gör du lättast när du loggar in i systemet för första gången. Du kan också förbereda genom att göra det direkt när du har fått din behörighet.

Så här gör du:

 • Tryck på den runda profilikonen i högra hörnet.
 • Välj "Inställningar”.
 • Scrolla ner till "Pous".
 • Registrera e-postadress genom att trycka på plustecknet.
 • Dra reglaget ”e-postavisering” åt höger och registrera din e-postadress i fältet "E-postadress", ange svenska i fältet "Språk". Om ni är flera på företaget som arbetar med tullfrågor kan det vara en bra idé att registrera en e-postadress som flera på företaget kommer åt.
 • Välj "Uppdatera".
 • Tryck på brevikonen för att validera din e-postadress. Du kommer att få en valideringskod i mejlboxen. Denna kod ska anges i verifieringsrutan.

Registrera uppgifter (bestyrkande)

Fält som är markerade med en röd asterisk (*) är obligatoriska och måste fyllas i.

T2L(F) Begäran om bevis

 • När du är inloggad går du till fliken Pous och klickar på ”Skapa T2L(F) Begäran om bevis”.
 • Välj Sverige och tullkontor Arlanda SE003033 (Arlanda ska alltid väljas).

 

Allmänna uppgifter

 • Ange LRN nummer, detta nummer väljer ni själva. Får innehålla max 22 tecken.
 • Välj typ av ärende som du vill skapa
  • 01 Begäran om bestyrkande - Om företaget ej har tillstånd som godkänd utfärdare.
  • 02 Begäran om registrering - Om företaget har tillstånd (skapa T2L(F)). Anger du typ 02 kommer du få uppge ditt ACP-tillståndsnummer.
 • Välj vilken typ av deklaration
  • T2L eller T2LF
 • Giltighetstid, standard 90 dagar. Du kan ansöka om längre giltighetstid, då behöver du ange skäl.

 

Aktörer

 • Om det finns andra aktörer involverade än ni som ansökt så kan detta anges.
 • I Fältet "Person som begär bevis för tullstatus som unionsvaror" framgår uppgifter för den person som begär beviset. Dessa uppgifter hämtas automatiskt när du loggar in i systemet. Du som ombud loggar in i systemet som representant för ett företag och det företagets uppgifter visas här.
 • Fältet "Ombud vid avgång" används inte i Sverige. Ombud loggar istället in i Pous som representanter via Tullverkets e-tjänster.
 • Fältet "Person som anmäler varornas ankomst för tullen" är inte obligatoriskt att ange. Den kan anges i de fall uppgiften är känd redan i samband med att en begäran ska skickas in i Pous.

 

 

Pous-data

Längst ner ska Pous-datainformation om lasten anges.

 • Varutransport information: beroende på vart varorna befinner sig ska en plats anges. Du ska även ange ytterligare identifierare exempelvis EORI-nr, adress osv.
  • A: Anvisad plats, tex. Tullkontor.
  • B: Godkänd plats, tex. Tillfälligt lager
  • C: Godtagen plats (används ej i SE)
  • D: Annan plats

   Tilläggsinformation: om det är aktuellt med tilläggskoder, tryck på plustecknet och välj den kod som är aktuell.
 • Dokument (varutransportnivå): det är obligatoriskt med minst ett dokument, antingen styrkande dokument eller transportdokument.
  • Tryck på plustecknet.
  • Välj dokumentkategori i rullistan. Ange även ett referensnummer till dokumentet.
   Exempelvis kan N325 – proforma användas som styrkande dokument.


 

 • Varupost: här ska en mer detaljerad information om varorna anges.
  • Tryck på plustecknet
  • Ange varukod, beskrivning, vikt samt information om emballage
  • Efter ”Antal kollin”, finns ett plustecken som du behöver trycka på för att lägga till uppgifterna. Tryck sedan på ”Spara”.

 

 • Containerinformation: om varorna är lastade i container ska information om dessa anges i denna flik. Identitetsnumret på containern ska anges i följd utan bindestreck vid checksiffran. När du har fyllt i uppgifterna så trycker du på plustecknet.

 

 • När du känner dig färdig med din ansökan, har fyllt i alla fält och bifogat alla handlingar trycker du på "Skicka". Din ansökan skickas då in och kommer att valideras. Du kan även spara ditt utkast ifall du vill fortsätta med begäran senare.

 

 • Har du fyllt i korrekta uppgifter kommer en grön ruta dyka upp i nedersta högra hörnet ”Begäran om bevis har skickats in”. Du kommer få en bekräftelse via mejl till den registrerade e-postadressen.

 

 

Nästa steg

Nu ska Tullverket bestyrka ditt ärende. När ärendet är bestyrkt/registrerat får du ett mejl om att ni fått en notifiering i systemet.

 • Hitta ditt ärende genom att gå till ”Mina bevis”. Här kan du se vad ärendet har för status. Du kan leta upp alla ärenden genom att söka på det LRN-nummer som angavs när ansökan skickades in. Har ärendet fått status ”E-registrerad” så är ditt T2L(F) bestyrkt, MRN-nummer har tilldelats och tullstatusbeviset är redo att användas.
 • Du kan vid behov skriva ut ett SRD (statusregistreringsdokument). I detta dokument framgår det att beviset är beviljat, giltighetstiden samt övriga deklarationsuppgifter.
 • Skulle ärendet ha fått en annan status så ska du ha fått ett mejl och notifiering i systemet om en eventuell begäran om komplettering.

Skapa mallar

I Pous-systemet har du möjlighet att ladda ner och återanvända mallar som även går att redigera innan de återanvänds. EU-kommissionen har tagit fram en guide där det beskrivs hur denna funktion ska användas.

Notera att du behöver en XML redigerare, exempelvis Notepad++, för att kunna använda denna funktion.

Guide för att skapa mallar (på engelska) Pdf, 1 MB.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)