Tullverket

Måste jag betala om jag vill returnera varan eller får fel leverans?

Om du behöver skicka tillbaka din vara eller få en ny från avsändaren gäller olika regler beroende på vad orsaken är. I vissa fall får du betala avgifterna igen, i andra fall kan du slippa det helt eller bara behöva betala en mindre avgift när varan kommer tillbaka.

Om du vill skicka tillbaka din vara till avsändaren

När du returnerar en vara till säljaren kan du få tillbaka tull, moms och andra skatter som du betalat. Du behöver då ansöka om att ogiltigförklara tulldeklarationen. Tulldeklarationen fyller ditt transportföretag i åt dig. I den finns information om vad paketet innehåller, vem som har skickat det och vem det ska till. Det är i sin tur ett underlag för vilka avgifter som ska eller har betalats.

Din ansökan om att ogiltigförklara tulldeklarationen måste göras senast 90 dagar från den dag då den mottagits av oss.

Observera att om du har handlat från en webbutik som tagit ut momsen vid köpet, behöver du kontakta webbutiken du beställde varan ifrån för att få momsen återbetalad. Om det var en punktskattepliktig vara, till exempel tobak eller viss elektronik, behöver du dessutom kontakta Tullverket för att få tillbaka den punktskatt och moms på punktskatten som du har fått betala.

Om du får en ny vara skickad till dig

Om din vara var felaktig när du fick den kanske du får en ny vara skickad till dig av säljaren. Du behöver då betala alla avgifter igen när den nya varan kommer till Sverige. När du har returnerat den felaktiga varan kan du ansöka om att få tillbaka tull, moms och andra skatter för varan som var felaktig.

För att vi ska kunna betala tillbaka pengarna behöver en ansökan om att ogiltigförklara tulldeklarationen komma in senast 90 dagar efter det att tulldeklarationen mottagits av oss.

Få tillbaka avgifter eller ogiltigförklara tulldeklaration

Läs mer om hur du går tillväga för att få tillbaka avgifterna eller ogiltigförklara tulldeklarationen.

Ska du betala eller ansöka om att få tillbaka avgifter?

Om din vara ska repareras eller förbättras

Om din vara ska skickas på reparation eller för att uppgraderas (till exempel ett instrument som renoveras eller smycken som ska få nya stenar) behöver du inte betala några avgifter om det täcks av varans garanti. I andra fall kan du ansöka om att tull och moms bara baseras på summan som du betalar för arbetet. För att få en lägre avgift när din vara kommer tillbaka ansöker du om en så kallad passiv förädling med hjälp av ditt transportföretag.

Om din vara har skickats tillbaka till avsändaren utan att ha levererats till dig

Om din vara har gått i retur ska du först kontakta säljaren för att få tillbaka det du har betalat för den. När du har fått dina pengar kan du sedan ansöka hos oss om att få tillbaka moms och eventuell tullavgift som du har betalat in.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Information om hur du går tillväga för att få tillbaka moms och punktskatter då du handlat från en webbutik som tagit ut moms vid köptillfället.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)