Tullverket

Utomeuropeiska länder och territorier (ULT)

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Den 1 januari 2020 började ULT använda systemet med registrerade exportörer, Rex. Detta innebär att det är ursprungsförsäkran som används för att styrka ursprunget och inte som tidigare EUR.1 eller fakturadeklaration.

Du kan kontrollera vad som gäller för det land eller territorium du importerar från i en förteckning hos EU-kommissionen. I förteckningen finns uppgifter om när olika ULT (OCT på engelska) är klara att använda Rex.

Läs EU-kommissionens förteckning över anslutningen till Rex (på engelska).

Ursprungsregler

Associationsavtalet bilaga VI Pdf, 1001 kB. definition av begreppet "ursprungsprodukter" och metoder för administrativt samarbete  (ändrad enligt beslut 2019/2196, EUT L 337, 2019).

Kumulation

Kumulation innebär att man kan använda material med ursprung i ett annat land än exportlandet som ursprungsmaterial.

Utomeuropeiska länder tillämpar associationsavtalets bilaga VI Pdf, 1001 kB. artikel 7-10.

Varuomfattning

Del 3, avd. I. Ordningar för handel med varor Pdf, 167.3 kB.

Ursprungsintyg

Det ursprungsintyg som används inom Utomeuropeiska länder och territorier är ursprungsförsäkran.

Ursprungsförsäkran kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En exportör kan bli registrerad (registrerad exportör, Rex) för att upprätta ursprungsförsäkran oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Länder som inte uppfyllt meddelandeskyldigheten (notifierat).

Värdegränser

Denna värdegräns gäller för att få upprätta ursprungsförsäkran utan tillstånd att vara registrerad exportör:

  • Ursprungsförsäkran 10 000 euro - 85 000 SEK   

Dessa värdegränser gäller för import som inte ska anses har kommersiellt syfte om nedan villkor är uppfyllda:

  • Resande 1 200 euro - 11 000 SEK
  • Småpaket 500 euro - 4 600 SEK

För dessa sändningar behöver du inte betala tull, men däremot ska du betala moms.

Villkor:

  • Importen är av tillfällig karaktär.
  • Importen består av uteslutande produkter för mottagarnas, de resandes eller deras familjers personliga bruk.
  • Det på grund av produkternas beskaffenhet och kvantitet är uppenbart att syftet inte är kommersiellt.

Giltighetstid för ursprungsintyg

Ursprungsintyg från Utomeuropeiska länder och territorier är giltiga i:

  • 12 månader

Avtal

Associationsavtal Pdf, 1.9 MB., rådets beslut av den 25 november 2013 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet) (2013/755/EU), EUT L 344, 2013.

Följande länder och territorier omfattas av ULT-avtalet: Aruba (Nederländerna), Curação (Nederländerna), Franska Polynesien (Frankrike), Grönland (Danmark), Nya Kaledonien (Frankrike), Saint Barthélemy (Frankrike), Sint Maarten (Nederländerna), Saint-Pierre-et-Miquelon (Frankrike), Wallis och Futuna (Frankrike), Bonaire, Sint Eustatius och Saba (Nederländerna) samt Franska sydliga och antarktiska länder (Frankrike).

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2093 Pdf, 308.2 kB. av den 29 november 2016 om ett undantag vad gäller dagen för tillämpning av systemet med registrerade exportörer på export från de utomeuropeiska länderna och territorierna.
______________            
EUT = Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)