Tullverket

Nya Zeeland

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Avtalet med Nya Zeeland börjar gälla den 1 maj 2024.

Ursprungsregler

Kapitel 3 om ursprungsregler samt bilagorna 3A–3F.

Kumulation

Kumulation är ett begrepp som används i alla EU:s handelsavtal. Kumulation innebär att man kan använda material med ursprung i ett annat land än exportlandet som ursprungsmaterial.

Läs mer om kumulation.

I avtalet med Nya Zeeland tillämpas bilateral full kumulation enligt artikel 3.3 i kapitel 3.

Varuomfattning

Artikel 2.5 i kapitel 2 och bilaga 2-A

Ursprungsintyg

För att kunna få förmånsbehandling när du importerar en vara behöver du styrka varans ursprung med ett ursprungsintyg. Samma sak gäller för att din handelspartner ska få förmånsbehandling när du exporterar en vara.

Det ursprungsintyg som används till och från Nya Zeeland är ursprungsförsäkran.

Ursprungsförsäkran behöver inte skrivas under.

Vid export från EU

Systemet med Registrerade exportörer (Rex) används av EU:s företag vid export till Nya Zeeland.

Ansök om Rex.

Vid import från Nya Zeeland

Ursprungsförsäkran ska innehålla en Nya Zeeländsk Customs Client Code, förutom för sändningar som inte är av kommersiell natur.

Observera att det i handeln med Nya Zeeland inte är möjligt att använda andra ursprungsintyg som till exempel varucertifikat EUR.1.

I avtalet används även importörens kunskap. Det kan bara användas av en importör som har tillgång till alla de uppgifter och styrkande handlingar som behövs för att kunna visa tullmyndigheten i importlandet att varorna är ursprungsvaror.

Läs om importörens kunskap.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling.

Värdegränser

Vid export från EU till Nya Zeeland

Denna värdegräns gäller för att få upprätta ursprungsförsäkran utan Rex-nummer:

  • Ursprungsförsäkran: 6 000 euro - 64 000 SEK

Vid import till EU

Undantag från krav på uppvisande av ursprungsförsäkran för icke‑kommersiellt gods:

  • Resande 1 200 euro
  • Småpaket som skickas mellan privatpersoner 500 euro

Vid import till Nya Zeeland

Undantag från krav på uppvisande av ursprungsförsäkran för icke-kommersiellt gods:

  • Resande 1 000 NZD
  • Småpaket 1 000 NZD

Giltighetstid för ursprungsintyg

12 månader

Avtal

Partnerskapsavtal om förbindelser och samarbete mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland

______________
EUT = Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Justerat under "Vid export från EU"

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)