Tullverket

Tillstånd till reguljär fartygslinje

En reguljär fartygslinje är en fartygslinje där fartyg befordrar unionsvaror från en plats till en annan inom EU:s tullområde, och där fartyget tillfälligt kan lämna detta område utan att varornas tullstatus som unionsvaror ändras.

Tillståndskod: RSS

Ett fartyg som omfattas av ett tillstånd till reguljär fartygslinje behöver inte förhandsanmäla fartygets ankomst till Tullverket i MSW, under förutsättning att fartyget inte medför icke-unionsvaror som omfattas av en transiteringsdeklaration i form av ett transportdokument (ETD).

Den som vill driva en reguljär fartygslinje behöver ansöka om ett tillstånd att inrätta en reguljär fartygslinje. På den här sidan får du veta vem som kan få tillståndet, hur du ansöker och vad som gäller efter att du har fått ditt tillstånd.

Vem kan få tillstånd?

För att Tullverket ska kunna bevilja ett tillstånd att inrätta en reguljär fartygslinje ska den som söker tillståndet uppfylla följande villkor:

 • Företaget ska ha ett Eori-nummer.
  Läs mer och ansök om Eori-nummer.
 • Företaget ska vara etablerat i EU.
 • Efterlevnad enligt artikel 39 a i tullkodexen.
  Läs om efterlevnad i artikel 39 a i tullkodexen.
 • Företaget ska förbinda sig att lämna följande uppgifter till Tullverket:
  • namnen på de fartyg som ska trafikera den reguljära fartygslinjen
  • den hamn där fartyget börjar trafikera den reguljära fartygslinjen
  • de hamnar man har för avsikt att anlöpa.
 • Företaget ska åta sig att utmed den reguljära fartygslinjen
  • endast anlöpa hamnar inom EU:s tullområde
  • inte anlöpa någon frizon i en unionshamn
  • inte göra några omlastningar av varor till havs.

Så här ansöker du

Du ansöker om tillståndet i EU:s gemensamma tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS. Det är även där du kommer att få ditt beslut och andra meddelanden från Tullverket om din ansökan.

För att nå Systemet för tullbeslut måste du ha behörighet till e-tjänsterna på tullverket.se. Om ditt företag inte redan har behörighet till e-tjänsterna, så ansök omgående för att ha behörigheten klar när du ska söka tillståndet.

Det finns hjälptexter här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du fyller i din ansökan. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till e-tjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.

Läs om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.

Vad gäller när du fått ditt tillstånd?

Vilka villkor som gäller specifikt för ditt företag framgår av tillståndet. Det gäller bland annat följande uppgifter:

 • Tillståndet gäller endast för den ekonomiska aktör som anges som innehavare i tillståndet. Innehavaren ska fullgöra de skyldigheter som följer av tillståndet.
 • Ett företag som har fått tillstånd till reguljär fartygslinje ska anmäla eventuella ändringar av anlöpshamnar och fartyg till Tullverket.
 • Om oförutsägbara omständigheter leder till att ett företag som har tillstånd till reguljär fartygslinje tvingas lasta om varor till havs eller anlöpa, lasta eller lossa varor i en hamn utanför EU:s tullområde får det ske utan att varornas tullstatus ändras.

Det är också viktigt att du sätter dig in i de villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Läs mer om villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Så här ändrar du i ditt tillstånd

Om du behöver ändra uppgifterna i ett tillstånd till reguljär fartygslinje ska du göra det i Systemet för tullbeslut, CDS. För att nå systemet måste du ha behörighet till e-tjänsterna på tullverket.se.

Det finns hjälptexter här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du gör din ändring. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till e-tjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.

Läs om hur du lägger till eller tar bort uppgifter om fartyg eller anlöpshamnar i Systemet för tullbeslut.

Läs om hur du gör andra ändringar i ett tillstånd i Systemet för tullbeslut.

Gällande bestämmelser

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Inledande text om fartyg som inte behöver förhandsanmäla ankomst.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)