Tullverket

Ursprungsintyg för längre tid

I handelsavtalen med Japan, Kanada och Storbritannien finns det en möjlighet för exportörer att upprätta ursprungsintyg som är giltiga en längre tid – upp till 12 månader.

Om du har kontinuerlig handel med Japan, Kanada eller Storbritannien och exporterar identiska varor vid flera tillfällen finns det en möjlighet att upprätta ursprungsintyg som är giltiga en längre tid. Det ursprungsintyg som används i handeln med Japan och Storbritannien kallas för ursprungsförsäkran och det som används i handeln med Kanada kallas för ursprungsdeklaration. I samtliga fall handlar det om att exportören sätter en särskild text på ett dokument som beskriver varorna i tillräcklig detalj så att de kan identifieras. I avtalen med Japan och Kanada ska det vara ett kommersiellt dokument.

När du upprättar ett ursprungsintyg för längre tid behöver du bara sätta den särskilda texten på det dokument som gäller den första sändningen. Sedan kan alla andra sändningar av samma vara inom giltighetsperioden omfattas av detta enda ursprungsintyg. Ursprungsintyget kan gälla som längst i 12 månader.

Identiska varor

Förutsättningen för att du ska kunna upprätta ett ursprungsintyg för längre tid är att de varor som exporteras under tidsperioden är identiska. Det betyder att de ska

  • ha fått sin status som ursprungsvaror under samma förhållanden
  • överensstämma med varubeskrivningen på det kommersiella dokument som ursprungsintyget har upprättats på.

Det är därför viktigt att varubeskrivningen på dokumentet är tillräckligt detaljerad för att det ska gå att identifiera alla varor som du kommer att exportera med stöd av det ursprungsintyget.

Tre datum i ursprungsintyget

Oavsett om ursprungsintyget upprättas för längre tid eller för varje sändning är det samma text som ska användas. Den enda skillnaden är att du fyller i uppgiften om period:

Period: Från den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . till den. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ett ursprungsintyg för längre tid ska därför innehålla tre datum:

  1. datumet då det är upprättat
  2. datumet då det börjar gälla
  3. datumet då det slutar gälla, vilket inte får vara mer än 12 månader efter det datum då det börjar gälla.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)