Tullverket

Importdeklaration vid slutanvändning

När du vill anmäla dina importvaror till förfarandet slutanvändning måste du lämna in en importdeklaration.

Du deklarerar enligt de allmänna reglerna, det vill säga varuslag, varukod, tullvärde, förfarandekoder etc.

Stöd när du fyller i en importdeklaration för slutanvändning

När du fyller i en importdeklaration för slutanvändning är det vissa saker du behöver tänka på. Det är olika beroende på vilken typ av varor du importerar.

Nedan kan du se vilka koder du ska använda i importdeklarationen och var i deklarationen du ska ange dem. Det ser olika ut beroende på om du har gått över till att deklarera enligt den nya lagstiftningen eller om du fortfarande deklarerar enligt den äldre lagstiftningen.

Du som deklarerar enligt ny lagstiftning

Se Deklarationshandledning

Kod N990 eller C990 ska alltid anges vid slutanvändning, oavsett om ansökan sker direkt i deklarationen eller om tillstånd i förväg finns.

För mer information om hur du ansöker om tillstånd i deklarationen, se den gula rutan nedan.

Militära myndigheter som ska deklarera varor för slutanvändning tullfritt enligt förordning (EG) 150/2003, se sidan Militär utrustning.

Varor för vissa typer av båtar och andra fartyg samt för borrnings- eller produktionsplattformar

Dataelement 11 09 000 000 – Förfarande: Ange förfarandekod 4400 (i det fall något föregående förfarande saknas).

Dataelement 12 12 000 000 – Tillstånd: Ange dokumentkod C990 tillsammans med tillståndsnumret för slutanvändning.

Civila luftfartyg och delar till civila luftfartyg

Dataelement 11 09 000 000 – Förfarande: Ange förfarandekod 4400 (i det fall något föregående förfarande saknas).

Dataelement 12 12 000 000 – Tillstånd: Ange dokumentkod N990 tillsammans med tillståndsnumret för slutanvändning.

Övriga varor

Dataelement 18 05 000 000 – Varubeskrivning: Beskrivningen av importvarorna ska stämma överens med uppgifterna i tillståndet.

Dataelement 18 09 000 000 – Varukod: Varukoden för importvarorna ska stämma överens med tillståndet.

Dataelement 11 09 000 000 – Förfarande: Ange förfarandekod 4400
(i det fall något föregående förfarande saknas).

Dataelement 12 12 000 000 – Tillstånd: Ange dokumentkod N990 tillsammans med tillståndsnumret för slutanvändning.

Om du ska ansöka om tillstånd direkt i din tulldeklaration

I vissa fall kan du ansöka om tillstånd direkt i tulldeklarationen.

Tänk på följande dataelement när du fyller i deklarationen:

 • Dataelement 11 09 000 000 – Förfarande
  Ange kod 4400 (i det fall något föregående förfarande saknas).
 • Dataelement 12 12 000 000 – Tillstånd
  • Dataelement 12 12 001 000 – Referensnummer
   Här anger du texten ”Förenklad ansökan” till kod N990 eller C990.
  • Dataelement 12 12 002 000 – Typ
   Här anger du antingen kod N990 eller C990 enligt vad som beskrivits ovan.
 • Dataelement 12 02 000 000 – Ytterligare uppgifter
  • Dataelement 12 02 008 000 – Kod
   Ange kod 00100 för ansökan om tillstånd på tulldeklarationen.
  • Dataelement 12 02 009 000 – Text
   Lämna upplysningar till koden 00100. Följande uppgifter ska framgå:
   • beskrivning av varorna samt metod för identifiering
   • avkastningsgrad: den förväntade materialåtgången
   • tid och plats för bearbetningen.
  • Dataelement 12 02 008 000 – Kod
   Ange kod AVSLT.
  • Dataelement 12 02 009 000 – Text
   Ange tid för avslut eller bearbetning med antal månader i sifferformat, till koden AVSLT.
 • Dataelement 14 03 000 000 –Tullar och avgifter
  Fyll i tillämpliga avgifter.

Du som deklarerar enligt äldre lagstiftning

Varor för vissa typer av båtar och andra fartyg samt för borrnings- eller produktionsplattformar

Fält 36 – Förmåner: Ange kod 140 – tullsuspension på grund av varans användning för slutanvändning.

Fält 37 – Förfarande: Ange kod 4000 (i det fall något föregående förfarande saknas).

Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd:
Ange dokumentkod C990 tillsammans med tillståndsnumret för slutanvändning.

Ange också dokumentkod 503S tillsammans med datumet för den sista dagen då avräkningsnotan ska lämnas. Datumet ska ha formatet ååååmmdd.

De koder som angivits ovan är de vanligast förekommande.

Civila luftfartyg och delar till civila luftfartyg

Fält 36 – Förmåner: Ange någon av följande koder:
115 – tullsuspension på grund av varans användning för särskilda ändamål
140 – användning för särskilda ändamål till följd av Gemensamma tulltaxan.

Fält 37 – Förfarande: Ange kod 4000 (i det fall något föregående förfarande saknas).

Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd:
Ange dokumentkod N990 tillsammans med tillståndsnumret för slutanvändning.

Ange också dokumentkod 503S tillsammans med datumet för den sista dagen då avräkningsnotan ska lämnas. Datumet ska ha formatet ååååmmdd.

De koder som angivits ovan är de vanligast förekommande.

Övriga varor

Fält 31 – Varubeskrivning: Beskrivningen av importvarorna ska stämma överens med uppgifterna i tillståndet.

Fält 33 – Varukod: Varukoden för importvarorna ska stämma överens med tillståndet.

Fält 36 – Förmåner: Ange någon av följande koder:
115 – tullsuspension på grund av varans användning för särskilda ändamål
123 – tullkvot på grund av varans användning för särskilda ändamål
140 – användning för särskilda ändamål till följd av Gemensamma tulltaxan.

Fält 37 – Förfarande: Ange kod 4000 (i det fall något föregående förfarande saknas).

Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd:
Ange dokumentkod N990 tillsammans med tillståndsnumret för slutanvändning.

Ange också dokumentkod 503S tillsammans med datumet för den sista dagen då avräkningsnotan ska lämnas. Datumet ska ha formatet ååååmmdd.

De koder som angivits ovan är de vanligast förekommande.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Förtydligande om hur du ansöker om tillstånd i tulldeklarationen.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)