Tullverket

Importdeklaration vid slutanvändning

När du vill anmäla dina importvaror till förfarandet slutanvändning måste du lämna in en importdeklaration.

Du deklarerar enligt de allmänna reglerna, det vill säga varuslag, varukod, tullvärde, förfarandekoder etc. Du ska lämna en importdeklaration enligt standardförfarandet.

Stöd när du fyller i en importdeklaration för slutanvändning

När du fyller i en importdeklaration för slutanvändning är det vissa saker du behöver tänka på. Det ser lite olika ut beroende på vilken typ av varor du importerar.

Från den 18 maj 2017 är koden 503S obligatorisk som nationell kod för att identifiera de ärenden som deklareras till det särskilda förfarandet slutanvändning.

Den nationella koden 503S är obligatorisk för deklarationer med förmånskod 115, 123 och 140. Skriv koden i fält 44, bilagda handlingar.

Det är även obligatoriskt att ange datum för den sista dagen då avräkningsnotan ska lämnas. Datumet ska anges tillsammans med koden 503S i bilagda handlingar i fält 44 och ha formatet ååååmmdd. Om du skriver fel format på datumet avvisas ärendet.

Varor för vissa typer av båtar och andra fartyg samt för borrnings- eller produktionsplattformar

Fält 36 – Förmåner: Ange kod 140 – tullsuspension på grund av varans användning för slutanvändning.

Fält 37 – Förfarande: Ange kod 4000 (i det fall något föregående förfarande saknas).

Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd:
Ange dokumentkod C990 tillsammans med tillståndsnumret för slutanvändning.

Ange också dokumentkod 503S tillsammans med datumet för den sista dagen då avräkningsnotan ska lämnas. Datumet ska ha formatet ååååmmdd.

De koder som angivits ovan är de vanligast förekommande.

Civila luftfartyg och delar till civila luftfartyg

Fält 36 – Förmåner: Ange någon av följande koder:
115 – tullsuspension på grund av varans användning för särskilda ändamål
140 – användning för särskilda ändamål till följd av Gemensamma tulltaxan.

Fält 37 – Förfarande: Ange kod 4000 (i det fall något föregående förfarande saknas).

Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd:
Ange dokumentkod N990 tillsammans med tillståndsnumret för slutanvändning.

Ange också dokumentkod 503S tillsammans med datumet för den sista dagen då avräkningsnotan ska lämnas. Datumet ska ha formatet ååååmmdd.

De koder som angivits ovan är de vanligast förekommande.

Övriga varor

Fält 31 – Varubeskrivning: Beskrivningen av importvarorna ska stämma överens med uppgifterna i tillståndet.

Fält 33 – Varukod: Varukoden för importvarorna ska stämma överens med tillståndet.

Fält 36 – Förmåner: Ange någon av följande koder:
115 – tullsuspension på grund av varans användning för särskilda ändamål
123 – tullkvot på grund av varans användning för särskilda ändamål
140 – användning för särskilda ändamål till följd av Gemensamma tulltaxan.

Fält 37 – Förfarande: Ange kod 4000 (i det fall något föregående förfarande saknas).

Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd:
Ange dokumentkod N990 tillsammans med tillståndsnumret för slutanvändning.

Ange också dokumentkod 503S tillsammans med datumet för den sista dagen då avräkningsnotan ska lämnas. Datumet ska ha formatet ååååmmdd.

De koder som angivits ovan är de vanligast förekommande.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000