Tullverket

Importdeklaration vid slutanvändning

När du vill anmäla dina importvaror till förfarandet slutanvändning måste du lämna in en importdeklaration.

Du deklarerar enligt de allmänna reglerna, det vill säga varuslag, varukod, tullvärde, förfarandekoder etc.

Stöd när du fyller i en importdeklaration för slutanvändning

När du fyller i en importdeklaration för slutanvändning är det vissa saker du behöver tänka på. Det är olika beroende på vilken typ av varor du importerar.

Nedan kan du se vilka koder du ska använda i importdeklarationen och var i deklarationen du ska ange dem. Det ser olika ut beroende på om du har gått över till att deklarera enligt den nya lagstiftningen eller om du fortfarande deklarerar enligt den äldre lagstiftningen.

Du som deklarerar enligt ny lagstiftning

Se Deklarationshandledning

Kod N990 eller C990 ska alltid anges vid slutanvändning, oavsett om ansökan sker direkt i deklarationen eller om tillstånd i förväg finns.

Om du söker tillstånd till förfarandet i importdeklarationen är det vissa uppgifter du måste ange.

Dataelement 12 02 008 000 – Kod: Ange kod 00100 samt tid för avslut genom att ange koden AVSLT och antal månader i sifferformat.

Varor för vissa typer av båtar och andra fartyg samt för borrnings- eller produktionsplattformar

Dataelement 11 09 000 000 – Förfarande: Ange förfarandekod 4400 (i det fall något föregående förfarande saknas).

Dataelement 12 12 000 000 – Tillstånd - Ange dokumentkod C990 tillsammans med tillståndsnumret för slutanvändning.

Civila luftfartyg och delar till civila luftfartyg

Dataelement 11 09 000 000 – Förfarande: Ange förfarandekod 4400 (i det fall något föregående förfarande saknas).

Dataelement 12 12 000 000 – Tillstånd - Ange dokumentkod N990 tillsammans med tillståndsnumret för slutanvändning.

Övriga varor

Dataelement 18 05 000 000 – Varubeskrivning: Beskrivningen av importvarorna ska stämma överens med uppgifterna i tillståndet.

Dataelement 18 09 000 000 – Varukod: Varukoden för importvarorna ska stämma överens med tillståndet.

Dataelement 11 09 000 000 – Förfarande: Ange förfarandekod 4400
(i det fall något föregående förfarande saknas).

Dataelement 12 12 000 000 – Tillstånd - Ange dokumentkod N990 tillsammans med tillståndsnumret för slutanvändning.

Du som deklarerar enligt äldre lagstiftning

Varor för vissa typer av båtar och andra fartyg samt för borrnings- eller produktionsplattformar

Fält 36 – Förmåner: Ange kod 140 – tullsuspension på grund av varans användning för slutanvändning.

Fält 37 – Förfarande: Ange kod 4000 (i det fall något föregående förfarande saknas).

Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd:
Ange dokumentkod C990 tillsammans med tillståndsnumret för slutanvändning.

Ange också dokumentkod 503S tillsammans med datumet för den sista dagen då avräkningsnotan ska lämnas. Datumet ska ha formatet ååååmmdd.

De koder som angivits ovan är de vanligast förekommande.

Civila luftfartyg och delar till civila luftfartyg

Fält 36 – Förmåner: Ange någon av följande koder:
115 – tullsuspension på grund av varans användning för särskilda ändamål
140 – användning för särskilda ändamål till följd av Gemensamma tulltaxan.

Fält 37 – Förfarande: Ange kod 4000 (i det fall något föregående förfarande saknas).

Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd:
Ange dokumentkod N990 tillsammans med tillståndsnumret för slutanvändning.

Ange också dokumentkod 503S tillsammans med datumet för den sista dagen då avräkningsnotan ska lämnas. Datumet ska ha formatet ååååmmdd.

De koder som angivits ovan är de vanligast förekommande.

Övriga varor

Fält 31 – Varubeskrivning: Beskrivningen av importvarorna ska stämma överens med uppgifterna i tillståndet.

Fält 33 – Varukod: Varukoden för importvarorna ska stämma överens med tillståndet.

Fält 36 – Förmåner: Ange någon av följande koder:
115 – tullsuspension på grund av varans användning för särskilda ändamål
123 – tullkvot på grund av varans användning för särskilda ändamål
140 – användning för särskilda ändamål till följd av Gemensamma tulltaxan.

Fält 37 – Förfarande: Ange kod 4000 (i det fall något föregående förfarande saknas).

Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd:
Ange dokumentkod N990 tillsammans med tillståndsnumret för slutanvändning.

Ange också dokumentkod 503S tillsammans med datumet för den sista dagen då avräkningsnotan ska lämnas. Datumet ska ha formatet ååååmmdd.

De koder som angivits ovan är de vanligast förekommande.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)