Tullverket

Tullverkets dialog med näringslivet

För att utvecklingen inom tullområdet ska vara så effektiv som möjligt behöver Tullverket ha väl fungerande former för samråd med näringslivet i ett flertal frågor. Tullverket har valt ett samrådsförfarande som sker genom olika former av dialog.

Tullverket utgår från dialog eller dialogforum för att benämna vårt samråd med näringslivet. Tullverket har enskilda dialogmöten, informationstillfällen och synpunktsinhämtning när behov uppstår.

Ett dialogforum upprättas främst vid större förändringar där dialog med näringslivet behövs över en längre period, vid återkommande tillfällen eller med en särskild målgrupp. De personer som inbjuds att delta i ett dialogforum företräder inte bara sig själv eller sitt företag utan även sin bransch eller medlemsorganisation. På detta sätt når vi en bredare krets i dialogen samtidigt som näringslivet vet vilken representant de kan vända sig till när de vill föra fram något i ämnet. Syftet är att fördjupa dialogen med näringslivet samtidigt som vi ökar transparensen i vårt samråd med näringslivet och stärker konkurrensneutraliteten.

Kanaler för dialog med näringslivet

Beroende på syfte och mål kan olika kanaler användas. Utöver fysiska och digitala möten kan exempelvis webbseminarier, enkäter eller e-postgrupper användas för att föra dialog. Det är också dialogens syfte, mål och målgrupp som avgör vem som är lämplig deltagare i respektive dialog.

Var med och påverka

Det finns flera olika möjligheter för dig att vara aktiv. Information från olika dialogmöten och dialogforum publiceras på Tullverkets webbplats och ett tips om du vill vara med och påverka är att du anmäler dig till vår kundpanel.

Läs mer om kundpanelen.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)